เรื่องน่ารู้ ทำไมคีย์บอร์ดจึงไม่เรียงตัวตัวอักษร

Home / ทีนวาไรตี้ / เรื่องน่ารู้ ทำไมคีย์บอร์ดจึงไม่เรียงตัวตัวอักษร

เพื่อนๆ เคยสงสัยกันไหมว่า ทำไมแป้นคียบอร์ดที่เราใช้พิมพ์ทำงานกันอยู่ทุกวันนี้ ถึงไม่เรียงตามตัวอักษร?A B C D?หรือ ก ข ฃ ค ? ถ้าเป็นเด็กนักเรียนพาณิชย์ หรือที่เราเคยได้ยินมา เขาก็จะท่องกันว่า ฟอ หอ กอ ดอ เอ โท เอก อา สอ วอ งอ ีอกทั้งต้องว่างนิ้วทั้ง 5 ตามตัวอักษรพวกนี้ด้วยใช่ไหมหล่ะ! เอาหล่ะๆ เรามาย้อนดู?เรื่องน่ารู้ ทำไมคีย์บอร์ดจึงไม่เรียงตัวตัวอักษร กันกีกว่า ^^

เรื่องน่ารู้ ทำไมคีย์บอร์ดจึงไม่เรียงตัวตัวอักษร

?เรื่องน่ารู้ ทำไมคีย์บอร์ดจึงไม่เรียงตัวตัวอักษร

มาดูถึงที่มาของเครื่องพิมพ์ดีดกันหน่อยเนอะ ^^

เรื่องน่ารู้ คีย์บอร์ด (keyboard) ในอดีต

เครื่องพิมพ์ดีดเครื่องแรกเป็นแบบภาษาอังกฤษสร้างโดยวิศวกรชื่อเฮนรี่ มิล ณ ประเทศอังกฤษ จดทะเบียนสิทธิบัตรเมื่อ พ.ศ. 2237 ในตอนแรกนั้นแป้นพิมพ์มีถึง 7 แถว 84 ปุ่ม ซึ่งแป้นพิมพ์นี้ถูกเรียกในปัจจุบันว่าแบบ 2 ชั้น เนื่องจากมีแถวและปุ่มมากเป็น 2 เท่าของแป้นพิมพ์รุ่นปัจจุบันที่แต่ละปุ่มจะมี 2 ตัวอักษร ต่อมาได้มีการสร้างปุ่ม Shift และรวมอักษร 2 ตัวให้อยู่ในปุ่มเดียว จึงทำให้แป้นพิมพ์แบบ 2 ชั้นไม่ได้รับความนิยมอีกต่อไป

เรื่องน่ารู้ คีย์บอร์ด (keyboard) ในปัจจุบัน

ต่อมาได้มีการคิดค้นเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าในเวลาต่อมาโดยแป้นพิมพ์จะคล้ายแป้นคีย์บอร์ด มี Shift,Shift Lock,Alt มีตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็ก (ใช้ปุ่มShift,Shift Lockในภาษาอังกฤษ) มีอักษรสองแถว มีปุ่มลบ (CORRECT) ในกรณีที่พิมพ์ผิดโดยจะใช้หลักการ ใช้เทปติดหมึกออกมาจากกระดาษ

ในประเทศไทย

นายเอดวิน แมคฟาร์แลนด์ เลขานุการส่วนพระองค์ของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ดัดแปลงเครื่องพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษเป็นเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทย แต่เนื่องจากภาษาไทยมีสระและวรรณยุกต์มาก จึงต้องใช้เครื่องพิมพ์ดีดที่มีแป้นมากกว่าชนิดอื่น คือยี่ห้อ สมิทพรีเมียร์ เมื่อ พ.ศ. 2438 ต่อมา หมอยอร์ช บี แมคฟาร์แลนด์ (พระอาจวิทยาคม) ได้ปรึกษาและทำการค้นคว้ากับพนักงานบริษัท 2 คนคือ นายสวัสดิ์ มากประยูร และนายสุวรรณประเสริฐ เกษมณี (กิมเฮง) ใช้เวลา 7 ปีก็วางแป้นอักษรใหม่สำเร็จ ใน พ.ศ. 2474 สามารถพิมพ์ได้ถนัดที่สุดและรวดเร็วที่สุด ให้ชื่อว่าแบบ?“เกษมณี”?

เรื่องน่ารู้ ทำไมคีย์บอร์ดจึงไม่เรียงตัวตัวอักษร
“เกษมณี”

และใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้ ต่อมามีการศึกษาพบว่า เครื่องพิมพ์ดีดแบบเกษมณียังมีข้อบกพร่อง และได้มีการคิดวางแป้นอักษรใหม่ ใช้ชื่อว่า?”ปัตตะโชติ”

เรื่องน่ารู้ ทำไมคีย์บอร์ดจึงไม่เรียงตัวตัวอักษร
“ปัตตะโชติ”

ซึ่ง?แป้นพิมพ์ปัตตะโชติสามารถพิมพ์ได้เร็วกว่าแป้นพิมพ์เกษมณีถึง?25.8% และยังช่วยลดอาการปวดนิ้วมือจากการพิมพ์ได้ แต่แป้นพิมพ์ปัตตะโชติก็ไม่เป็นที่นิยมใช้?รู้จักที่มา กันแล้ว มาดูกันดีกว่าค่ะว่าแล้วทำไม่ไม่เรียงตามตัวอักษร

แป้นที่เราใช้มี?2?ชื่อจากข้อมูลข้างต้น คือ แบบที่?1??เกษมณี คือแบบที่เราใช้กันอยู่ส่วนมาก และแบบที่?2?ปัตตะโชติ?ซึ่งจะเรียงตัวอักษรให้เราพิมพ์ได้ง่ายกว่า??แต่คนนิยมน้อยกว่า ทำไมละ?

สาเหตุที่ทำไมคีย์บอร์ดจึงไม่เรียงตัวตัวอักษร นั่นก็เพราะ ..

แป้นพิมพ์แบบ เกษมณี หรือที่เขาเรียก?qwerty??นั้น ออกแบบให้คนพิมพ์?”ช้าลง”เพราะเครื่องพิมพ์ดีดสมัยก่อน เป็นแบบกระแทกการจัดเรียงแป้นพิมพ์จึงไม่ใช่ว่าจะจัดเรียงยังไงก็ได้ เด็นสำคัญจะต้องคำนึงถึงว่าจัดเรียงยังไงให้เวลาพิมพ์แล้วก้านพิมพ์มันไม่พันกัน ป้องกันปัญหาอาการแป้นพิมพ์ติดบ่อยก็เลยต้องออกแบบให้ช้าลงบ้างจะได้ไม่มีปัญหากับเครื่องพิมพ์ดีด แต่ก็มีคนมาปรับปรุงแล้วคำนึงถึงเรื่องความเร็วในการพิมพ์แทน เช่นแบบ dvorak?หรือไทยเราก็?ปัตตะโชติ?แต่คนส่วนใหญ่ก็ชินกับแบบเกษมณี หรือ qwerty ไปแล้ว

ขอบคุณข้อมูล?http://th.wikipedia.org/wiki/