6 พฤติกรรมแย่ๆ ของวัยรุ่น

Home / ทีนวาไรตี้ / 6 พฤติกรรมแย่ๆ ของวัยรุ่น

6 พฤติกรรมแย่ๆ ของวัยรุ่น นี้เป็นผลสำรวจปริมาณ เพิ่มขึ้น – ลดลง หรือคงที่ เกี่ยวกับพฤติกรรมวัยรุ่นในปัจจุบัน ทั้งการกิน การใช้ชีวิต เด็กสมัยนี้โตเร็วกันจริงๆ หัวไว ฉลาดมากขึ้น มีความคิดเป็นของตัวเอง เรียนรู้สิ่งต่างๆได้รวดเร็ว แต่บางครั้งมันก็ไม่สมควร ซึ่งรวมถึงเรื่องของเทคโนโลยี สังคม ที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้นด้วย ..

6 พฤติกรรมแย่ๆ ของวัยรุ่น

6 พฤติกรรมแย่ๆ ของวัยรุ่น

1. สูบบุหรี่

ปัญหาการสูบบุหรี่ในกลุ่มวัยรุ่น ลดลงถึง 15.7% ซึ่งต่ำสุดในรอบ 22 ปีและต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งใว้ว่าต้องไม่เกิน 16% และถึงแม้ปัญหานี้จะลดลง แต่! การสูบแบบไม่ใช้ควันนั้น ยังคงมีปริมาณเท่าเดิมซึ่งเด็กวัยรุ่นส่วนมากไม่รู้ถึงผลกระทบทางด้านการเจริญเติบโต

2. การมีเพศสัมพันธุ์

จากรายงานเรื่องการมีเพศสัมพันธุ์ในกลุ่มวัยรุ่น 3 เดือนที่ผ่านมา มีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 1990 (2533) แต่เปอร์เซ็นต์ของการมีเซ็กซ์แบบไม่ใช้ถุงยางระหว่างมีเพศสัมพันธุ์ มีสูงขึ้นถึง 41% นับตั้งแต่ปี 2003

6 พฤติกรรมแย่ๆ ของวัยรุ่น
6 พฤติกรรมแย่ๆ ของวัยรุ่น

3. ?การใช้เครื่องมือสื่อสาร และเทคโนโลยี

การใช้เวลาว่างในชีวิตประจำวันของวัยรุ่นในปัจจุบันนั้น ไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์, แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน ใช้กันนานมากเกิน 3 ชั่วโมงต่อวัน และมีจำนวนการใช้เพิ่มมากขึ้นเป็น 2 เท่า เริ่มตั้งแต่ปี 2003 เป็นต้นมา ตั้งแต่ปี 1991 วัยรุ่นดูทีวีกันน้อยลง มีเพียงแค่ 32% เปอร์เซ็นต์ของวัยรุ่นที่ดูทีวีเกิน 3 ชั่วโมงต่อวัน

4. สุขภาพ

ปริมาณการดื่มน้ำอัดลม ในชีวิตประจำวันของวัยรุ่น ถ้าเทียบในหนึ่งสัปดาห์มีเพียง 27 % เปรียบเทียบกับ 34% ในปี 2007 แต่ถึงปริมาณการดื่มน้ำอัดลมจะลดลง แต่ปัญหาของ โรคอ้วน นั้นยังคงที่อยู่ที่ 14% ?และ 17% มีน้ำหนักเกิน โดยวัดจากเลเวลการสูขึ้นของโรคอ้วนตั้งแต่ปี 2011

พฤติกรรมแย่ๆ ของวัยรุ่น
พฤติกรรมแย่ๆ ของวัยรุ่น

5. การขับรถ

ปริมาณการขับรถของวัยรุ่นนั้นมีเพิ่มขึ้น และส่วนมากก็ขับรถไม่มีสมาธิถึง?41% เพราะติดสมาร์ทโฟน การแชท การส่งอีเมล เป็นต้น อันตรายนะตัวเธอ!แต่ในขณะที่วัยรุ่นเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ มีจำนวนลดลงจากปี 1970 แต่ก็ยังคงมีจำนวนวัยรุ่นที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ อายุระหว่าง 10 – 24 ปี

6. การทะเลาะวิวาท

จำนวนหนึ่งใน 4 ของนักเรียนช่วงวัยรุ่น เคยมีเรื่องทะเลาะวิวาทกัน และส่วนมากก็เป็นครั้งที่ 2 และ 3 แล้วด้วย >,< แต่ก็มีจำนวนลดลงจากในปี 1991นอกจากนี้ความรุนแรงก็มีเหตุเกิดจากสื่อออนไลน์อีกด้วย