รอยเลื่อน เกร็ดความรู้ แผ่นดินไหว

14 รอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย พื้นที่เสียงแผ่นดินไหว

Home / ทีนวาไรตี้ / 14 รอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย พื้นที่เสียงแผ่นดินไหว

จากตอนแรกที่ทีนเอ็มไทยได้นำเสนอให้เพื่อนๆ ได้ทราบถึงที่มาของ รอยเลื่อนมีพลัง, ขนาดและความรุนแรงของแผ่นดินไหว ไปพอสมควรแล้ว คราวนี้เราต้องมารู้ถึงเรื่องของ 14 รอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย พื้นที่เสียงแผ่นดินไหว กันบ้างแล้วว่าจะมีพื้นที่ใดบ้าง เราควรจะต้องรับมือกับภัยภิบัตินี้กันอย่างไร

14 รอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย
พื้นที่เสียงแผ่นดินไหว

14 รอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย พื้นที่เสียงแผ่นดินไหว
14 รอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย พื้นที่เสียงแผ่นดินไหว

แผนที่รอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย

แผนที่รอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย ฉบับล่าสุด จัดทำโดย กรมทรัพยากรธรณี (2555) แสดงการกระจายตัวของรอยเลื่อนมีพลัง ซึ่งพบมากในบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ของประเทศไทย แบ่งได้เป็น 14 กลุ่มรอยเลื่อน ได้แก่ รอยเลื่อนแม่จัน รอยเลื่อนแม่อิง รอยเลื่อนพะเยา รอยเลื่อนแม่ทา รอยเลื่อนปัว รอยเลื่อนแม่ฮ่องสอน รอยเลื่อนเถิน รอยเลื่อนอุตรดิตถ์ รอยเลื่อนเมย รอยเลื่อนเพชรบูรณ์ รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ รอยเลื่อนเจดีย์สามองค์ รอยเลื่อนระนอง?และรอยเลื่อนคลองมะรุ่ย

  • รู้หรือไม่? รอยเลื่อนท่าแขก พาดผ่านจ.หนองคายและนครพนม เคยถูกรวมไว้ในแผนที่รอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย ฉบับปี 2549 โดยกรมทรัพยากรธรณี ต่อมาได้ถูกตัดออกจากแผนที่ฉบับล่าสุด
  • รู้หรือไม่? ในแผนที่ธรณีวิทยา เส้นแสดงแนวรอยเลื่อนจะมี 2 แบบ คือ เส้นทึบ และเส้นประ แนวรอยเลื่อนที่วาดด้วยเส้นทึบ จะหมายถึงรอยเลื่อนที่นักธรณีวิทยาสำรวจแล้วพบหลักฐานการเลื่อนตลอดตามแนวรอยเลื่อนนั้น ?ส่วนรอยเลื่อนที่วาดด้วยเส้นประ จะเป็นรอยเลื่อนที่เกิดจากการคาดคะเน รอการตรวจสอบหลักฐานการเลื่อนในภาคสนาม

>> คลิ๊ก เพื่อดูแผนที่รอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทยฉบับล่าสุด <<

14 รอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย พื้นที่เสียงแผ่นดินไหว
14 รอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย พื้นที่เสียงแผ่นดินไหว

รู้หรือไม่? 1 ใน 6 ของประชากรไทยอาศัยอยู่ใกล้กับรอยเลื่อนมีพลัง

เมื่อพิจารณาจากแผนที่รอยเลื่อนมีพลังฉบับล่าสุด จะพบว่ามี 21 จังหวัดที่ถูกรอยเลื่อนตัดผ่าน หลายจังหวัดมีรอยเลื่อนตัดผ่านใกล้ตัวเมืองและชุมชนสำคัญ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ แม่ฮ่องสอน ตาก อุตรดิตถ์ กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา และภูเก็ต รายชื่อหมู่บ้านที่อยู่ใกล้รอยเลื่อนมีพลังสามารถตรวจสอบได้จาก

คลิ๊ก แผนที่หมู่บ้านรอยเลื่อนมีพลังพาดผ่าน ของกรมทรัพยากรณี (2553)

ถ้านับจำนวนประชากรในจังหวัดเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวเหล่านี้จะพบว่ามีประมาณ 10.3 ล้านคน หรือคิดเป็นเกือบ 1 ใน 6 ของจำนวนคนไทยปัจจุบันทั้งหมด 65 ล้านคน ตามข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (2555) และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มจำนวนมากขึ้น โดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวอย่าง จ.ภูเก็ต ที่เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 9,000 คนต่อปีนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 เหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2555 แสดงให้เห็นว่าจังหวัดที่มีรอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านนั้นมีความเสี่ยงต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหวในอนาคต

คลิ๊ก แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว โดยกรมทรัพยากรธรณี

14 รอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย พื้นที่เสียงแผ่นดินไหว
14 รอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย พื้นที่เสียงแผ่นดินไหว

14 รอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย พื้นที่เสียงแผ่นดินไหว

รอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย เคยเกิดขึ้นแล้ว 9 แห่งด้วยกัน จากการรายงานของกรมทรัพยากรธรณีวิทยา พบว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีรอยเลื่อนที่มีพลังทั้งหมด 14 รอยเลื่อน? โดยกระจายอยู่ใน 22 จังหวัด?ก่อนหน้านี้ประเทศไทยมี 15 รอยเลื่อนแผ่นดินไหว แต่รอยเลื่อนปัว ตายไปแล้ว หมายความว่าไม่มีความเสี่ยงเกิดแผ่นดินไหวขึ้นอีก

1. รอยเลื่อนแม่จัน พาดผ่านอำเภอฝาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่จัน อำเภอเชียงแสน และอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ มีความยาวประมาณ 101 กิโลเมตร

2. รอยเลื่อนแม่อิง พาดผ่านอำเภอเทิง อำเภอขุนตาล และอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย? ในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ มีความยาวประมาณ 57 กิโลเมตร

3. รอยเลื่อนแม่ฮ่องสอน พาดผ่านอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในแนวทิศเหนือ-ใต้ มีความยาวประมาณ 29 กิโลเมตร

4. รอยเลื่อนเมย วางตัวในแนวตะวันตกเฉียงเหนือ พาดผ่านตั้งต้นจากลำน้ำเมย ชายแดนพม่า ต่อไปยังห้วยแม่ท้อ ลำน้ำปิง จังหวัดตาก ไปถึงจังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ และสิ้นสุดที่จังหวัดอุทัยธานี ในแนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีความยาวประมาณ 250 กิโลเมตร

5. รอยเลื่อนแม่ทา พาดผ่านอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน และอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ในแนวโค้งไปทางทิศตะวันออก มีความยาวประมาณ 61 กิโลเมตร

6. รอยเลื่อนเถิน พาดผ่านอำเภอแม่พริก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง และอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ในแนวโค้งในไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีความยาวประมาณ 103 กิโลเมตร

7. รอยเลื่อนพะเยา พาดผ่านอำเภองาว จังหวัดลำปาง และอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ในแนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้ ทางด้านทิศเหนือของรอยเลื่อนท่าสี มีความยาวประมาณ 23 กิโลเมตร

8. รอยเลื่อนปัว พาดผ่านพื้นที่อำเภอสันติสุข อำเภอท่าวังผา อำเภอปัว อำเภอเชียงกลาง และอำเภอทุ่งช้าง ของจังหวัดน่านในแนวเหนือ-ใต้ ด้วยความยาวประมาณ? 130 กิโลเมตร

9. รอยเลื่อนอุตรดิตถ์ พาดผ่านอำเภอเมือง อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอนาหมื่น อำเภอนาน้อย อำเภอเวียงสา และอำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ มีความยาวประมาณ? 150 กิโลเมตร

10. รอยเลื่อนเจดีย์สามองค์ พาดผ่านอำเภอทองผาภูมิ และอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ในแนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้ มีความยาวประมาณ 60 กิโลเมตร

11. รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ พาดผ่านอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี อำเภอศรีสวัสดิ์ และอำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ในแนวโค้งเล็กน้อยไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ มีความยาวประมาณ 62 กิโลเมตร

12. รอยเลื่อนเพชรบูรณ์ พาดผ่านอำเภอหนองไผ่ อำเภอเมือง อำเภอหล่มสัก และอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วยรอยเลื่อนบริวารในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ กับแนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้สลับกัน มีความยาวประมาณ 110 กิโลเมตร

13. รอยเลื่อนระนอง พาดผ่านพื้นที่ตั้งแต่ จังหวัดระนอง ชุมพร ประจวบ คีรีขันธ์ และพังงา? มีความยาวประมาณ 270 กิโลเมตร

14. รอยเลื่อนคลองมะรุ่ย พาดผ่านอำเภอบ้านตาขุน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอทับปุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา พาดผ่านไปตามทะเลอันดามัน ระหว่างอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต กับอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ มีความยาวประมาณ 148 กิโลเมตร

ขอบคุณข้อมูลจาก คุณสุคนธ์เมธ จิตรมหันตกุล เว็บ http://geothai.net/

และกรมทรัพยากรธรณี เรียบเรียงโดย teen.mthai.com


เรื่องน่ารู้ แผ่นดินไหวใประเทศไทย เพิ่มเติม !!