ศิลปิน-ดารารับปริญญา 2556

Home / ทีนวาไรตี้ / ศิลปิน-ดารารับปริญญา 2556

congratulation ศิลปิน ดารา วัยรุ่นทุกคนนะคะ ที่ได้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ในโอกาสนี้ teen.mthai.com ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง และนำภาพสวยๆ ภาพความประทับใจมาฝากเพื่อนๆกันคะเราไปดูให้กำลังใจ ศิลปิน-ดารารับปริญญา 2556 กันเลย

ศิลปิน-ดารารับปริญญา 2556

ศิลปิน-ดารารับปริญญา 2556
ศิลปิน-ดารารับปริญญา 2556

มีน พีชญา วัฒนามนตรี?สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (Arts Business English) จาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ศิลปิน-ดารารับปริญญา 2556
ศิลปิน-ดารารับปริญญา 2556

รูปภาพเพียบ http://teen.mthai.com/cover/46592.html

บอม ธนิน มนูญศิลป์ ปัจจุบันสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

?รูปภาพเพียบ http://teen.mthai.com/the_boy/58984.html

ศิลปิน-ดารารับปริญญา 2556
ศิลปิน-ดารารับปริญญา 2556

เบเบ้ ธันย์ชนก ฤทธินาคา

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.91
จบการศึกษาระดับปริญญาโท (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.97

รูปภาพเพียบ?http://teen.mthai.com/variety/62242.html

ศิลปิน-ดารารับปริญญา 2556
ศิลปิน-ดารารับปริญญา 2556

แอปเปิ้ล สีสะเหงียน สีหาราช จบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่คณะบริหารธุรกิจ เอกการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หลักสูตรนานาชาติ

ศิลปิน-ดารารับปริญญา 2556
ศิลปิน-ดารารับปริญญา 2556

รูปภาพเพียบ http://teen.mthai.com/variety/56836.html

แบงค์ วีระชัย ลีฬหาทร ( แบงค์ ซีควินท์ C-Quint ) จบการศึกษา?คณะบริหารธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ

รูปภาพเพียบ http://teen.mthai.com/the_boy/14093.html

ศิลปิน-ดารารับปริญญา 2556
ศิลปิน-ดารารับปริญญา 2556

เบสท์ Evo Nine (อนาวิล ชาติทอง ) จบการศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รูปภาพเพียบ http://teen.mthai.com/the_boy/44337.html

ศิลปิน-ดารารับปริญญา 2556
ศิลปิน-ดารารับปริญญา 2556

จอย พลอยชนก พัวธัญวงศ์ จบการศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

รูปภาพเพียบ http://teen.mthai.com/variety/57244.html