6 สาขาอาชีพที่กำลังเติบโตในอนาคต

Home / ทีนวาไรตี้ / 6 สาขาอาชีพที่กำลังเติบโตในอนาคต

เพื่อนๆน้องๆที่กำลังดูอนาคตอยู่ว่า อาชีพไหนที่จะมาแรงส์ในอนาคต ต้องรีบหันกลับมาดูเลยเพราะ วันนี้ ทีนเอ็มไทยมี?6 สาขาอาชีพที่กำลังเติบโตในอนาคต มาฝากกันคะ สำรวจอ้างอิงจากการจ้างงานแรงงานที่เพิ่มมากขึ้น และมีตำแหน่งงานเกิดขึ้นมาใหม่ทุกวันทีเดียว 6 สาขาอาชีพที่กำลังเติบโตในอนาคต?จะมีอะไรมั้งไปดูกัน 6 สาขาอาชีพที่กำลังเติบโตในอนาคต

6 สาขาอาชีพที่กำลังเติบโตในอนาคต
6 สาขาอาชีพที่กำลังเติบโตในอนาคต

 6 สาขาอาชีพที่กำลังเติบโตในอนาคต

สาขาอาชีพที่กำลังเติบโตในอนาคต สาขาอาชีพที่ 1

ผู้ช่วยทางการแพทย์ (Medical Assistant) มีอัตราตำแหน่งงานเกิดใหม่ในช่วง 10 ปีถึง 162,900 ตำแหน่ง

(สาขาอาชีพที่เกี่ยวข้อง กายภาพบำบัด นักเทคนิคการแพทย์ พยาบาล สาธารณสุข จิตวิทยาคลินิค เป็นต้น)

6 สาขาอาชีพที่กำลังเติบโตในอนาคต
6 สาขาอาชีพที่กำลังเติบโตในอนาคต

สาขาอาชีพที่กำลังเติบโตในอนาคต สาขาอาชีพที่ 2

นักวิจัยตลาด (Market Research Analyst) มีอัตราตำแหน่งงานเกิดใหม่ในช่วง 10 ปีถึง 116,600 ตำแหน่ง

(สาขาอาชีพที่เกี่ยวข้อง บริหารธุรกิจ พาณิชยกรรม การสื่อสารการตลาด การขาย เป็นต้น)

6 สาขาอาชีพที่กำลังเติบโตในอนาคต
6 สาขาอาชีพที่กำลังเติบโตในอนาคต

สาขาอาชีพที่กำลังเติบโตในอนาคต สาขาอาชีพที่ 3

ผู้ช่วยทางการเงินและการลงทุน (Cost Estimator) มีอัตราตำแหน่งงานเกิดใหม่ในช่วง 10 ปีถึง 67,500 ตำแหน่ง

(สาขาอาชีพที่เกี่ยวข้อง พาณิชยกรรม การเงิน การบัญชี การจัดการ ประกันภัย สถิติทางการเงิน เศรษฐศาสตร์การเงิน การคลัง วิศวกรรมการเงิน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ เป็นต้น)

6 สาขาอาชีพที่กำลังเติบโตในอนาคต
6 สาขาอาชีพที่กำลังเติบโตในอนาคต

สาขาอาชีพที่กำลังเติบโตในอนาคต สาขาอาชีพที่ 4

อนามัยทันตกรรม (Dental Hygienist) มีอัตราตำแหน่งงานเกิดใหม่ในช่วง 10 ปีถึง 68,500 ตำแหน่ง

(สาขาอาชีพที่เกี่ยวข้อง ทันตแพทยศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ ประติมากรรมทางทันตกรรม ศิลปกรรมทางทันตกรรม สาธารณสุขศาสตร์ เป็นต้น)

6 สาขาอาชีพที่กำลังเติบโตในอนาคต
6 สาขาอาชีพที่กำลังเติบโตในอนาคต

สาขาอาชีพที่กำลังเติบโตในอนาคต สาขาอาชีพที่ 5

นักพัฒนาซอฟแวร์ (Software Developer) มีอัตราตำแหน่งงานเกิดใหม่ในช่วง 10 ปีถึง 270,900 ตำแหน่ง

(สาขาอาชีพที่เกี่ยวข้อง วิศวกรรมซอฟแวร์และความรู้ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์-วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นต้น)

6 สาขาอาชีพที่กำลังเติบโตในอนาคต
6 สาขาอาชีพที่กำลังเติบโตในอนาคต

สาขาอาชีพที่กำลังเติบโตในอนาคต สาขาอาชีพที่ 6

ที่ปรึกษาทางด้านการเงินส่วนบุคคล (Personal Financial Advisor) มีอัตราตำแหน่งงานเกิดใหม่ในช่วง 10 ปีถึง 66,400 ตำแหน่ง

(สาขาอาชีพที่เกี่ยวข้อง การเงิน การจัดการ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมการเงิน เป็นต้น)

ขอบคุณข้อมูล blog.eduzones.com/tonsungsook