19 พฤศจิกายน World Toilet Day วันสุขาโลก วันส้วมโลก ห้องน้ำ ห้องสุขา ห้องส้วม เรื่องแปลก

วันสุขาโลก (World Toilet Day) 19 พฤศจิกายนของทุกปี

Home / ทีนวาไรตี้ / วันสุขาโลก (World Toilet Day) 19 พฤศจิกายนของทุกปี

ห้องสุขา หรือ ห้องส้วม เป็นสถานที่ที่ทุกคนต้องเข้าไปปลดทุกข์ ทำธุระส่วนตัว สหประชาชาติ ก็เลยจัดให้ 19 พฤศจิกายน ของทุก ๆ ปี เป็น วันสุขาโลกเพื่อเน้นย้ำแสดงให้เห็นถึง ชะตากรรมของผู้คนถึง 2.5 พันล้านคน ที่ยังไม่มีห้องน้ำ โชคดีแค่ไหนที่เราทุกคนมีห้องน้ำใช้ เพราะตามที่สหประชาชาติเคยกล่าวไว้ว่า ในบรรดาประชาชน 7 พันล้านของโลก มีถึง 6 พันล้านคนที่มีโทรศัพท์มือถือใช้ ทว่ามีเพียง 4.5 พันล้านคนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงห้องสุขาหรือส้วมได้

วันสุขาโลก (World Toilet Day)
19 พฤศจิกายนของทุกปี

19 พฤศจิกายน วันส้วมโลก หรือ วันสุขาโลก (World Toilet Day ตัวย่อ คือ WTD) เป็นวันที่ได้รับอนุมัติอย่างเป็นทางการของสหประชาชาติ ถูกตั้งขึ้นโดยองค์การส้วมโลกเมื่อปี พ.ศ. 2544

จุดประสงค์ของสหประชาชาติ ที่ได้มีการออกมติ เพื่อเรียกร้องให้สมาชิกขององค์การสหประชาชาติทั้ง 193 ประเทศ ช่วยกันส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และออกนโยบายเพื่อเพิ่มจำนวนผู้ที่สามารถเข้าถึงระบบสุขาภิบาล และหยุดการถ่ายอุจจาระในที่เปิดโล่ง อันเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรค เช่น โรคอหิวาตกโรค, ท้องร่วง, ไทรฟอร์ย, โรคบิด และโรคพยาธิใบไม้ในเลือด ซึ่งมีผู้ป่วยเป็นโรคท้องร่วงกว่า 892 ล้านคนทั่วโลกที่เป็นโรคนี้

สำหรับกิจกรรมในวันส้วมโลก จะมีการให้ความรู้ เพิ่มความตระหนักเกี่ยวกับความจำเป็นที่มนุษยชาติทุกๆ คนจะต้องมีสุขภาพอนามัยที่ดีและกิจกรรมอื่นๆ โดย องค์การน้ำแห่งสหประชาชาติ, องค์การนอกภาครัฐ และอาสาสมัคร

ที่มาข้อมูลจาก World Toilet Day