สวนสนุก เครื่องเล่นสูงที่สุดในโลก

Home / ทีนวาไรตี้ / สวนสนุก เครื่องเล่นสูงที่สุดในโลก

  • Stratosphere?สทาร์โทสเปียร์ ถือเป็น หนึ่งในสัญลักษ์ของ นครแห่งการพนัน ลาสเวกัส ( Las Vegas ) เป็นกลุ่มอาคาร ที่ประกอบไปด้วย?โรงแรม( Hotel ) คาสิโน( Casino ) และ หอคอยชมวิว( Observation ) หอคอยนี้ถือว่าเป็น หอคอยยืนอิสระ ( Free Staning ) ที่ สูงที่สุดในอเมริกา
  • แต่?จุดเด่นที่สุดของหอคอยนี้อยู่ที่ส่วนยอดของหอคอย?ที่มีสวนสนุก และเครื่องเล่น 3 ชนิด ด้วยความสูง 350 เมตร จึงทำให้เครื่องเล่นทั้ง 3 ชนิด เป็น?เครื่องเล่นที่อยู่สูงที่สุดในโลก?อันดับที่ 1 อันดับที่ 2 และอันดับที่ 3 ของโลก ดังรายการดังต่อไปนี้

สวนสนุก เครื่องเล่นสูงที่สุดในโลก

1. ครื่องเล่นสูงที่สุดในโลก?Big Shot?

คุณจะถูกส่งขึ้นไป ตามเสากว่า 48 เมตร ด้วยความเร็วกว่า 72 กิโลเมตร ต่อ ชั่วโมง แต่เสานี้ัตั้งอยู่บนยอดหอคอย ทำให้เมื่อขึ้นสู่ยอดเสา คุณจะอยู่สูงจากพื้นดินกว่า 329 เมตร และนั้นทำให้ Big Shot เป็นเครื่องเล่น?ที่อยู่?สูงที่สุดในโลก?เป็นอันดับ 1 แต่ความสนุกยังไม่จบแค่นั้น คุณจะถูกปล่อยให้ตรงลงมาจากความสูง 280 เมตร ด้วยแรงกว่า 4G?ที่เห็นเป็นเสาอยู่บนยอดหอคอย นั้นก็คือเครื่องเล่น Big Shot คุณกล้าพอหรือเปล่า ?

สวนสนุก เครื่องเล่นสูงที่สุดในโลก

2. ครื่องเล่นสูงที่สุดในโลก?Insanit

Insanity เป็นเครื่องเล่นตัวใหม่ล่าสุดของ สทาร์โทสเปียร์ คุณจะนั่งบนที่นั่งที่แขวนอยู่บนแขนเหล็กขนาดใหญ่ ทีจะนำคุณออกไปนอกตัวอาคารกว่า 19 เมตร สูงจากพื้นกว่า 274 เมตร แล้วเหวี่ยงคุณเป็นวงกลม ด้วยแรงเหวี่ยงกว่า 3G จะทำให้ที่นั่งที่ยึดคุณไว้เอียงทำมุม 70 องศา ในตำแหน่งทีตัวคุณจะต้องคว่ำหน้าลง หากคุณกล้าพอที่จะลืมตา ทาง สทาร์โทสเปียร์ ขอท้าคุณมาพบกับ Insanity กับ?เครื่องเล่น?ที่อยู่?สูงที่สุดในโลก?อันดับ 2?ถ้าคุณกล้าที่จะไปถูกเหวี่ยงที่ความสูงกว่า 274 เมตร จากพื้นดิน เชิญไปทดสอบความกล้ากับ Insanity

สวนสนุก เครื่องเล่นสูงที่สุดในโลก

3. ครื่องเล่นสูงที่สุดในโลก?X-Scream?

เอ็ก-สครีม เป็นเครื่องเล่นที่ถีบคุณออกไปนอกตัวอาคารกว่า 8 เมตร ตามรางในแนวเอียงลง เมื่อคุณคิดว่าคุณกำลังจะตกลงสูงพื้นดิน คุณจะถูกดึงถอยหลัง พร้อมกับหนุน คุณที่ความสูงจากพื้นดินกว่า 264 เมตร จึงทำให้ เอ็ก-สครีม เป็น?เครื่องเล่น?ที่อยู่?สูงที่สุดในโลก?อันดับ 3 (?ความรู้สึกที่ถูกถีบลงมาจากความสูงกว่า 264 เมตร คงทำให้คุณกรีดร้องอย่างสุดเสียง กรี๊ด!!!!!!!)

ข้อมูล สำหรับนักท่องเที่ยว

  • เวลาเปิดทำการเครื่องเล่น : ตลอดวัน
  • ค่าผ่านประตูเข้าสู่หอคอยชมวิว : ผู้ใหญ่ 488 บาท ( $13.95 ) , เด็กเล็ก 280 บาท( $8 ) , เด็กโต 350 บาท( $ 10 )
  • ค่าตั๋วเครื่องเล่น Big Shot : 455 บาท($13)
  • ค่าตั๋วเครื่องเล่น Insanity : 420 บาท($12)
  • ค่าตั๋วเครื่องเล่น X-Scream : 420 บาท($12)
  • หากคุณชื้นชอบจะเล่นแบบเหมาทั้งวันก็ได้กับราคา : 1,188 บาท
เรียบเรียง teen.mthai
อ้างอิง?en.wikipedia.org,wowboom.com,stratospherehotel.com