ภาพหน้าลวงตา หน้าไหนที่คุณเห็น

Home / ทีนวาไรตี้ / ภาพหน้าลวงตา หน้าไหนที่คุณเห็น

ภาพลวงตา เป็นการนำความสามารถของสมอง ที่สามารถเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไป หรือ หารปรับเปลี่ยนรูปภาพอัตโนมัติ หรือ การมองเห็นเพียงแต่ 3 วินาทีแรก และ 3วินาทีหลังมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการแสดงภาพหรือ การแสดงสิ่งที่เหนือธรรมชาติ แต่เป็นเพียงการแสดงเท่านั้น ! และจงตั้งใจดูภาพหน้าลวงตา นี้ให้ดีว่าคุณเห็นอะไร  ด้านไหนก่อน ภาพลวงตา ( Optical illusion ) ภาพหน้าลวงตา หน้าไหนที่คุณเห็น

ภาพลวงตา

 ภาพหน้าลวงตา หน้าไหนที่คุณเห็น

เฉลย ภาพหน้าลวงตา ด้านข้าง หรือ ด้านตรง

  • ถ้าคุณเห็น ภาพหน้าลวงตา นี้ด้านข้าง แสดงว่า คุณใช้สมองซีกซ้าย แปลว่า เป็นคนใช้ความคิดมีเหตุมีผล
  • ถ้าคุณเห็น ภาพหน้าลวงตา นี้ด้านตรง แสดงว่า คุณสมองซีกขวา  แปลว่า คุณเป็นคนมีความสร้างสรรค์ทางศิลป์

(เขาเห็นหน้าตรง แสดงว่า ฉันเป็นคนมีหัวศิลป์ หรอเนี้ย ว๊ายติส ว่ะ) ^^

ข้อมูล teen.mthai.com อ้าง Suthichai’s News Junkies Club