เรือถังโอ๊ค เรือดำน้ำลำแรกของรัสเซีย The Hidden Vessel

Home / ทีนวาไรตี้ / เรือถังโอ๊ค เรือดำน้ำลำแรกของรัสเซีย The Hidden Vessel

เรือดำน้ำลำแรกของรัสเซีย The Hidden Vessel

วิวัฒนาการเรือดำน้ำโลก ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โดยทั่วไปจะเข้าใจกันว่า เรือดำน้ำลำแรกของโลก ถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยนักต่อเรือชาวดัชน์ ชื่อ Cornelius Drebbel และ มีการทดลองครั้งแรกใน แม่น้ำเทมส์ ( Thames ) ประเทศอังกฤษ ในปี ค.ศ. ๑๖๒๐ ตาม พระบัญชาของกษัตริย์ เจมส์ที่ ๑ แห่งประเทศอังกฤษ

  • เรือดำน้ำลำแรก ของเขาชื่อ Drebbel สร้างด้วยไม้ มีกรรเชียงยื่นออกมาจากลำตัวเรือ เรือลำนี้เคลื่อนที่ด้วยการใช้แรงคนกรรเชียง เรือ ทำให้สามารถเคลื่อนที่ไปใต้น้ำได้ในระยะสั้นๆ ลูกเรือประกอบด้วยฝีพาย ๑๒ นาย และ นายทหารควบคุมเรือ ๓ นาย เมื่อครั้งที่มีการทดสอบแล่นเรือลำนี้ใต้น้ำ ในแม่น้ำเทมส์ต่อหน้า พระพักตร์ เจมส์ที่ ๑
  • นักวิจัยทางด้านประวัติศาสตร์เรือดำน้ำสันนิษฐานว่ามี การนำระบบอัด อากาศ ( compressed air) มาใช้ภายในเรือลำนี้ ซึ่งอาจจะเป็นก๊าซออกซิเจน บันทึกระบุว่า ยาน Drebbel สามารถดำใต้น้ำได้หลายชั่วโมง ที่ความลึก ๔ – ๕ เมตร อย่างไรก็ตาม โครง การออกแบบยานใต้น้ำชะงักลงภายหลัง Cornelius Drebbel สิ้นชีวิต
  • จนกระทั่งในปี ค.ศ. ๑๖๓๔ นักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศส (ผู้เป็นทั้งนักคณิตศาสตร์ และนักปรัชญาด้วย) ชื่อ Marin Mersenne ได้ประพันธ์ หนังสือเกี่ยวกับหลักการสร้างเรือใต้น้ำ ซึ่งได้กลายเป็นแนวทางให้ กับนักประดิษฐ์ เรือดำน้ำในยุคต่อๆมา Mersenne แนะนำ การออกแบบเรือดำน้ำให้มีรูปทรงคล้ายปลา ท้ายเรือตัดเสมอกัน นอกจากนี้เขายังคิดว่าวัสดุ ที่เหมาะสมนำมาใช้สร้างเรือที่สุด คือทองแดง แต่ไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขนาดของ เรือไว้

นักออกแบบเรือดำน้ำในยุคจักรวรรดิรัสเซีย จึงสร้างผลงานยานที่ซ่อนเร้น ( The Hidden Vessel )

  • ต่อมา เรือดำน้ำลำแรกของรัสเซีย?ถูกสร้างขึ้น ในรัชสมัย ซาร์ปีเตอร์ที่ ๑ มหาราช (ครองราชย์ ปี ค.ศ. ๑๖๘๒ – ๑๗๒๕) : ในปี ค.ศ. ๑๗๑๘ นักประดิษฐ์เรือดำน้ำชาวรัสเซีย ชื่อ Yefim Nikonova ช่างไม้จากหมู่บ้าน Pokrovskoye กรุงมอสโคว์
  • ได้รับพระบัญชาจากพระ เจ้าซาร์ปีเตอร์ที่ ๑ มหาราช ให้สร้าง เรือดำน้ำลำแรกของรัสเซีย?( The Hidden Vessel) ซึ่งสามารถเร้น กายปฏิบัติการในทะเลอย่างเงียบเชียบเพื่อสาดกระสุนโจมตีเรือรบฝ่ายศัตรู พระเจ้าซาร์ ทรง บัญชาให้ Nikonova ผู้เปี่ยมพรสวรรค์และชาญฉลาด เข้าเฝ้า ณ กรุงเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก และ ทรงรับสั่งให้ต่อเรือดำน้ำลำนี้อย่างเร่งด่วน
  • เรือดำน้ำลำแรกของรัสเซีย??Hidden Vessel สร้างแล้วเสร็จในปี ค.ศ.๑๗๒๑ และมีการทดสอบสมรรถนะ ของเรือต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าซาร์ปีเตอร์ที่ ๑ มหาราช จากนั้นได้มีการเสนอให้สร้าง เรือดำน้ำลำแรกของรัสเซีย??Hidden Vessel ลำต่อมาในขนาดที่ใหญ่ขึ้น Nikonova ต้องการอาวุธที่มีประสิทธิภาพ สำหรับติดตั้งใน?เรือดำน้ำ?Hidden Vessel เขาเริ่มออกแบบอาวุธนี้ ในเดือนสิงหาคม ปี ค.ศ. ๑๗๒๔ โดยให้ชื่อมันว่า ท่อนำวิถีที่ลุกเป็นไฟ ( fiery pipes) ต้นแบบของอาวุธนำมาจากเครื่องพ่นไฟ ที่ใช้ในสงครามแบบดั้งเดิม บรรจุดินปืนเป็นเชื้อระเบิด
  • แต่แล้วโครงการสร้าง เรือดำน้ำลำแรกของรัสเซีย?Hidden Vessel กลับหยุดชะงักลง เนื่องจากซาร์ปี เตอร์ที่ ๑ มหาราช ผู้ทรงอุปถัมป์ โครงการทรงสิ้นพระชนม์ลง เรือดำน้ำซึ่งมีลักษณะอันโดด เด่น จากฝีมือการออกแบบที่เชี่ยวชาญและพรสวรรค์ ที่เป็นเลิศของ Nikonova เหมือนกลับ ถูกทิ้งให้ผุพังในกระท่อม
  • เรือดำน้ำร่วมสมัยกับ เรือดำน้ำลำแรกของรัสเซีย ?Hidden Vessel ในยุคนั้น คือ ?Bushnell Turtle ของ David Bushnell ชาวอเมริกัน ซึ่งได้ร่วมรบในสงครามประกาศอิสรภาพของสหรัฐ อเมริกา โดยเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๑๗๗๖ ?Turtle โจมตีเรือรบของอังกฤษ เจ้าอาณานิคม ซึ่งสันนิษฐานกันว่าเป็นเรือ HMS Eagle นับเป็นเรือดำน้ำลำแรกของโลกที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ ในสงครามจริง

?เรือถังโอ๊ค เรือดำน้ำลำแรกของรัสเซีย The Hidden Vessel

เรียบเรียงโดย teen.mthai.com

ที่มา navy.mi.th