ม.คริสเตียน ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี

Home / ทีนวาไรตี้ / ม.คริสเตียน ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี

มหาวิทยาลัยคริสเตียน……..ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในวโรกาสเสด็จมาประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก โท และตรี ประจำปีการศึกษา 2553 ?รวมทั้งปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ?มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม ในวันจันทร์ที่ 9 ?มกราคม 2555 ?เวลา 15.00 น.