เจ๋ง สั้นๆ 4 ข้อเท่านั้น ก็รู้นิสัยได้แล้ว

Home / ทีนวาไรตี้ / เจ๋ง สั้นๆ 4 ข้อเท่านั้น ก็รู้นิสัยได้แล้ว

แบบทดสอบทายนิสัยกัน
แต่ห้ามดูเฉลยก่อนนะ เดี๋ยวไม่แม่น
เลือก ข้อที่ใกล้เคียงมากที่สุดนะ

1. บุคคลิกภาพของคุณเป็นอย่างไร ?
(I) ชอบสันโดษ , คิดก่อนทำ , มีแรงบันดาลใจหรือความคิดจากตัวเองเป็นใหญ่
(E) ชอบเข้าสังคม , ชอบไปงาน สังสรรค์ , ทำก่อนคิด , มี แรงบันดาลใจหรือความคิดจากคน-สิ่งของ , สิ่งแวดล้อม เป็นส่วนใหญ่

2. เมื่อคุณมีข้อมูลที่ต้องพิจารณา คุณจะพิจารณาข้อมูลเหล่านั้นอย่างไร ?
(S) ดู ถึงรายละเอียดของข้อมูล , ดูถึงปัญหาปัจจุบัน , ดูถึงหลักความเป็นจริง
(N) ดูถึงภาพรวมหรือข้อสรุปของข้อมูล , คาดการณ์ล่วงหน้า , ดูถึงความน่าจะเป็น ที่จะเกิดขึ้น

3. คุณใช้อะไรในการตัดสิน ใจกับปัญหา ? (โดยสัญชาตญาณของคุณ)
(T) ใช้เหตุผลในการตัดสินใจ , ใช้ หลักตรรกวิทยาความถูกต้อง , คิดถึงผลที่จะตามมาจาก การตัดสินใจ
(F) ใช้ความรู้สึกในการ ตัดสินใจ , ตัดสินใจจากความชอบ , ความต้องการ , คิดถึงความต้องการและการ ตอบสนองของตน

4. คุณมีวิธีการดำเนินชีวิตอย่างไร ?
(J) ชอบวางแผนในการใช้ชีวิตประจำวัน , ชอบ ตั้งเป้าหมาย ระยะเวลา วันที่ในการทำ , ชอบตัดสินใจ เพื่อให้จบปัญหา
(P) ยอมรับการเปลี่ยนแปลงกับสิ่งรอบตัว , ไม่ยึดติด , มีความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ , รับฟังความคิดผู้อื่น

วิธีการ : เลือกตัวอักษรภาษาอังกฤษหน้าข้อที่เลือก แล้วนำมาเรียงกัน

*************
? คำเฉลย :

ISTJ ?-> ?The Duty Fulfiller ? ‘ ผู้สำเร็จ ‘
– มีสมาธิสูง , เงียบ , เป็นคนรักครอบครัว
– ละเอียด , จริงจัง และ ไว้ใจได้
– ทำงาน หนัก , เจ้าระเบียบ และ มีความรับผิดชอบสูง
– อาจจะทำให้ถูกเอาเปรียบได้ เพราะความที่เขาซื้อสัตย์และเป็นที่พึ่งได้
– ไม่ เก่งเรื่องของความรู้สึก

ISTP ?-> ?The Mechanic ?’ ช่างเครื่อง ‘
– เงียบ , ชอบผจญภัย และ กีฬา
– ชอบเสี่ย ง , เป็นตัวของตัวเอง , แก้ปัญหาเก่ง
– มองโลกในแง่ดี แต่อาจโกรธง่ายตอนเครียด
– ปกติไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรให้คนอื่นอยู่ทั้งดีและไม่ดี

ISFJ ?-> ?The Nurturer ?’ ผู้ดูแล ‘
– เงียบ , ใจดี , มี สติ
– มีความรับผิดชอบ แก่ภาระและหน้าที่
– คิดถึงคนอื่นก่อนตัว , จำคนเก่ง
– เสียกำลังใจเมื่อถูกวิจารณ์
– ชอบ เก็บความรู้สึกไว้กับตัวเอง

ISFP ?-> ?The Artist ?’ ศิลปิน ‘
– เงียบ , ใจดี , จริงจัง และ อ่อนไหว
– ไม่ชอบการโต้ แย้ง , ไม่ชอบระเบียบ
– ความคิดสร้างสรรค์ และ ไม่เหมือนใคร
– รักขอบสวยของงาม
– เข้าใจยาก , เปิดเผยตัวเองกับคนใกล้ชิดเท่านั้น
– ใช้ชีวิตอย่างจริงจัง

INFJ ?-> ?The Protector ?’ ผู้ป้องกัน ‘
– ความคิดสร้างสรรค์ , อ่อนไหว , เป็นตัวของตัวเอง
– เก่งเรื่อง คน และ สถานการณ์
– เป็นคนลึกซึ้ง , ซับซ้อน , ชอบความเป็นส่วนตัว
– เ ข้าใจยาก , มีความมั่นใจในตัวเองสูง , ดื้อรั้นต่อความคิดของผู้อื่น
– ไม่ชอบการโต้แย้ง

INFP ?-> ?The Idealist ?’ นักอุดมการณ์ ‘
– เงียบ , ซื่อสัตย์ , ชอบอุดมการณ์
– ชอบช่วยเหลือ และ เข้าใจคนอื่น
– ไม่ชอบการโต้แย้ง
– ซื่อสัตย์ต่อตนเอง
– มีความคิดสร้างสรรค์

INTJ ?-> ?The Scientist ?’ นักวิทยาศาสตร์ ‘
– ฉลาด . มุ่งมั่น , ไม่เหมือนใคร
– เป็นผู้นำที่ดี , มีความมั่นใจสูง , มองการณ์ไกล
– ชอบคิด คนเดียว และ ชอบอยู่คนเดียว , ชอบด่วนสรุป
– ไม่ชอบรายละเอียด , คิดว่าตนเอง ถูกเสมอ
– บอกความรู้สึกไม่เก่ง , จะมีปัญหากับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด

INTP ?-> ?The Thinker ?’ นักคิด ‘
– ความคิดสร้างสรรค์ , เป็นตัวของ ตัวเอง , มีเหตุมีผลและมีความสามารถสูง
– ไม่อยากถูกนำหรือนำคนอื่น , ไม่ ชอบระเบียบ
– ใช้เวลาในหัวตัวเองมาก , ไม่อยู่ กับเนื้อกับตัว
– เงียบ , ไม่ค่อยรู้ว่าคนอื่นรู้สึกยังไง
– ม ีอารมณ์ซับซ้อน , ไม่อยู่นิ่ง และ แปรปรวน

ESTP ?-> ?The Doer ?’ ผู้กระทำ ‘
– เป็นมิตร , ยืดหยุ่นง่าย , เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นเก่ง
– ไม่ชอบคำอธิบาย แต่ต้องการแค่ผลลัพธ์
– ใช้ชีวิตที่สนุกสนาน จึงทำให้ผ่านไปเร็ว
– รักสนุก , สามารถทำร้ายจิตใจผู้อื่นโดย ไม่รู้ตัว
– ไม่ชอบเคารพกฎระเบียบ
– เบื่อง่าย

ESTJ ?-> ?The Guardian ?’ ผู้พิทักษ์ ‘
– มีระเบียบ , ซื่อตรง , ตรงไปตรงมา
– มีความมั่นใจในตัวเอง , มีความสามารถ . ทำงานหนัก , เป็น ผู้นำ
– ชอบความปลอดภัย และ ควา มสงบสุข
– บอกความรู้สึก และ ความห่วงใยไม่เก่ง

ESFP ?-> ?The Performer ?’ ผู้แสดง ‘
– อยู่คนเดียวในโลกไม่ได้ , มีมนุษย สัมพันธ์ดี , รักสนุก และทำงานเป็นทีมได้ดี
– มองโลกในแง่ดี , ต้อนรับทุกคน แต่ก็เกลียดทุกคนได้เหมือนกัน
– ไม่ชอบงานประจำ , คิดมากเวลาเครียด
– รักสวยรัก งาม

ESFJ ?-> ?The Caregiver ?’ นักใส่ใจ ‘
– มีน้ำใจ , คนชอบ , มีสติ , มีความรับผิดชอบ
– เก่งเรื่องคน , เข้าใจ , สนใจ และ ปรับตามคนได้
– ชอบให้คนชอบ , ชอบบริการผู้อื่นก่อนตนเอง
– รักสงบ และ ความปลอดภัย , ไว้ใจได้ , กระตือรือร้น
– อ่อนไหว , ต้องการการเห็นด้วยจาก ผู้อื่น

ENFP ?-> ?The Inspirer ?’ ผู้มีแรงบันดาลใจ ‘
– มีความคิดสร้างสรรค์ , กระตือรือร้น , ยืดหยุ่น
– ต้อนรับไอเดียใหม่ ๆ เสมอ แต่จะเบื่อกับรายละเอียด
– มีมนุษยสัมพันธ์ดี , ชอบให้คนชอบ แต่ก็สามารถหลอกใช้ผู้อื่นได้ด้วย
– เป็นคน ร่าเริง และชอบเป็นอิสระ

ENFJ ?-> ?The Giver ?’ ผู้ให้ ‘
– มีมนุษยสัมพันธ์ดีมาก , ห่วงใย ความรู้สึกของผู้อื่นเสมอ
– ไม่ชอบอยู่คนเดียว , ต้องการอยู่กับผู้อื่นตลอดเวลา
– มีความสามารถที่จะทำในสิ่งที่เขาชอบหลาย ๆ อย่าง
– มีความมั่นใจในตัวเอง , เจ้า ระเบียบ

ENTP ?-> ?The Visionary ?’ ผู้มีวิสัยทัศน์ ‘
– มีความคิดสร้างสรรค์ , ฉลาด , แ ก้ปัญหาเก่ง
– ชอบไอเดียใหม่ , ไม่ชอบทำอะไรซ้ำ ๆ
– ชอบ คุย , คุยเก่ง , หัวไว
– ไม่สนใจเรื่องความรู้สึก แต่เพียงจะให้งานสำเร็จ
– บางครั้งอาจจะเคร่งครัดกับคนรอบข้าง

ENTJ ? -> ?The Executive ?’ ผู้บริหาร ‘
– เป็นผู้นำตั้งแต่เกิด , พูดต่อ หน้าคนเก่ง , ฉลาด , มีความ รู้
– เห็นความสำคัญในความรู้ และ ความสามารถ , ไม่มีความอดทนกับคนทำงานไม่เก่ง
– แก้ปัญหาเก่ง , สามารถเข้าใจ ปัญหาซับซ้อน
– เจ้ากี้เจ้าการ , ไม่มีความอดทน , เด็ดขาด , น่าเกรงขาม

 

เป็งไงตรงกันบ้างรึป่าวแต่เราดูแล้วก็ตรงอยู่นะ^^