หลักสูตรนักลงทุน เรียนฟรี เว็บเรียนออนไลน์

แจกหลักสูตรนักลงทุน “เรียนฟรี มีใบประกาศ” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Home / ทีนวาไรตี้ / แจกหลักสูตรนักลงทุน “เรียนฟรี มีใบประกาศ” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แจกหลักสูตรนักลงทุน “เรียนฟรี มีใบประกาศ”  เรียนในรูปแบบ SET e-Learning หลักสูตรออนไลน์อัดแน่นเนื้อหาการวางแผนการเงินการลงทุน, แหล่งความรู้การเงินการลงทุนแบบดิจิทัล ผสมผสานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย พร้อมบทเรียนที่เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา
และนักลงทุนที่ต้องการพัฒนาตนเองไปสู่นักลงทุนมืออาชีพแบบ Step by Step

แจกหลักสูตรนักลงทุน “เรียนฟรี มีใบประกาศ”

ข้อดีของการเรียน

  1. ครอบคลุมความรู้ ตั้งแต่พื้นฐานไปถึงขั้นสูง ทั้งเรื่องวางแผนการเงิน การลงทุนหุ้น อนุพันธ์ กองทุนรวม ตราสารหนี้
  2. แบ่งเป็นบทเรียนย่อย ทำให้สะดวกและง่ายต่อการเรียนรู้
  3. มีแบบทดสอบวัดความรู้ก่อนและหลังการเรียนในแต่ละหลักสูตร
  4. มีระบบติดตามผลการเรียน ตรวจสอบผลการทดสอบ และออกวุฒิบัตร e-Certification ได้ทันที
  5. รองรับการใช้งานอุปกรณ์ สามารถเลือกเรียนหลักสูตรต่างๆ ผ่านหลากหลายอุปกรณ์ทั้ง PC Notebook และ Mobile devices

มีหลักสูตรอะไรบ้าง Teen Mthai รวบรวมมาให้แล้วค่ะ