Canna lilly ดอกพุทธรักษา ดอกไม้วันพ่อ วันพ่อแห่งชาติ สัญลักษณ์วันพ่อ

ดอกไม้วันพ่อ ดอกไม้สัญลักษณ์วันพ่อแห่งชาติไทย

Home / ทีนวาไรตี้ / ดอกไม้วันพ่อ ดอกไม้สัญลักษณ์วันพ่อแห่งชาติไทย

วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นวันพ่อแห่งชาติ มีกำหนดขึ้นครั้งแรก ในปี 2523 และกำหนดให้ ดอกพุทธรักษาสีเหลือง ซึ่งมีชื่ออันเป็นมงคล เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจำวันพ่อ

ดอกไม้วันพ่อ
ดอกไม้สัญลักษณ์วันพ่อแห่งชาติไทย

ดอกพุทธรักษา

ทำไมต้องดอกพุทธรักษา

คำว่า “พุทธรักษา” หมายถึง พระพุทธเจ้าทรงปกป้องคุ้มครอง ให้มีแต่ความสงบสุขร่มเย็น ซึ่งมีเรียกกันมากว่า 200 ปี และสีเหลืองอันเป็นสีประจำวัน พระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ดังนั้น การมอบดอกพุทธรักษาให้กับพ่อ จึงเสมือนกับการบอกถึง ความรักและเคารพบูชาพ่อ ผู้สร้างความสงบสุขร่มเย็นให้แก่ครอบครัว

คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นพุทธรักษาไว้ประจำบ้านจะช่วยปกป้องคุ้มครอง ไม่ให้มีเหตุร้ายหรืออันตรายเกิดแก่บ้านและผู้อาศัย เพราะพุทธรักษาเป็นพรรณไม้ที่เชื่อกันว่า มีพระเจ้าคุ้มครองรักษาให้มีความสงบสุข คือเป็นไม้มงคลนามนั่นเอง

ทั้งนี้ ดอกพุทธรักษาเป็นไม้ในเขตร้อน ตามบันทึกถูกพบครั้งแรกในหมู่เกาะเวสอินดี้ และแถบอเมริกาใต้ จะพบได้ทั้งในที่ลุ่มและที่ดอนในเขตต่างๆ อย่างไรก็ตามไม้นี้ถูกนำมาพัฒนา เป็นไม้ประดับและขยายพันธุ์ให้ดีขึ้นโดยชาวยุโรป ในช่วงเวลาหลายปีนั้นต้นไม้ได้มีการปรับตัวให้ทนกับทุกสภาพอากาศในประเทศต่างๆ แม้ว่าสภาพอากาศในเขตที่หนาวจัดเป็นอุปสรรคในการปลูก แต่ถ้าสามารถเข้าใจวงจรการเจริญเติบโตของมัน แล้วการใช้เทคนิคต่างๆ ก็สามารถชนะธรรมชาติได้ในที่สุด

ดอกพุทธรักษา ภาษาอังกฤษเรียกว่า Canna lilly (แคนนา ลิลี่)

ทราบอย่างนี้แล้ว วันพ่อปีนี้ อย่าลืมนำดอกพุทธรักษา ไปกราบคุณพ่อเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณพ่อด้วยนะคะ

ที่มาข้อมูลจาก mcp.ac.th, momm


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง