Papacy Pope Francis ตำแหน่งของพระสันตะปาปา ปาปาซี พระสันตะปาปา สมเด็จพระสันตะปาปา สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เรื่องน่ารู้

12 เรื่องน่ารู้ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ลำดับที่ 266

Home / ทีนวาไรตี้ / 12 เรื่องน่ารู้ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ลำดับที่ 266

เรื่องน่ารู้ของ ตำแหน่งของพระสันตะปาปา ในภาษาอังกฤษเรียก ปาปาซี (Papacy) และรัฐบาลคริสตจักรในพระสันตะปาปาเรียก “สันตะสำนัก” ตั้งอยู่ที่กรุงโรม โดยพระสันตะปาปายังทรงดำรงตำแหน่งประมุขนครรัฐวาติกันด้วย  ซึ่งเป็นรัฐอธิปไตยที่ตั้งอยู่ภายในกรุงโรม

พระสันตะปาปา คือ?

คำว่า Papa ในภาษาละติน หรือ Pappas ในภาษากรีก แปลว่า บิดา 

พระสันตะปาปา คือ มุขนายกแห่งคริสตจักรกรุงโรม และผู้นำคริสตจักรโรมันคาทอลิกทั่วโลก  คริสตจักรนี้ถือว่าพระสันตะปาปาเป็นผู้สืบตำแหน่งจากนักบุญซีโมนเปโตรอัครทูตของพระเยซู โดยมี สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เป็นพระสันตะปาปาพระองค์ปัจจุบัน ตามการประชุมเลือกตั้งพระสันตะปาปาในวันที่ 13 มีนาคม ค.ศ. 2013

ซึ่งตำแหน่งของพระสันตะปาปา เป็นตำแหน่งที่เก่าแก่ที่สุดในโลกตำแหน่งหนึ่ง และมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์โลก ในสมัยโบราณพระสันตะปาปามีหน้าที่หลักในการเผยแผ่ศาสนาคริสต์และตัดสินข้อขัดแย้งด้านความเชื่อภายในคริสตจักร ในสมัยกลางพระสันตะปาปามีบทบาทสำคัญมากในทางโลกในยุโรปตะวันตกด้วย เช่น เป็นผู้ตัดสินความขัดแย้งระหว่างประมุขของรัฐ รวมถึงสงครามหลายครั้ง ปัจจุบันนี้นอกจากจะทำหน้าที่ด้านเผยแผ่ศาสนาคริสต์แล้ว พระสันตะปาปายังปฏิบัติพระกรณียกิจด้านคริสต์ศาสนสัมพันธ์และศาสนสัมพันธ์ งานการกุศล และการปกป้องสิทธิมนุษยชนด้วย

12 เรื่องน่ารู้
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส

1. สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส คือ พระสันตะปาปาพระองค์ที่ 266 มีพระนามเดิมว่า ฮอร์เฮ มาริโอ เบร์โกกลิโอ

2. สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสประสูติในกรุงบัวโนสไอเรส เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ค.ศ. 1936 (พ.ศ. 2479) (82 ปี) ทรงมีพี่น้อง 5 คน

3. พระองค์ทรงได้รับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี จากมหาวิทยาลัยบัวโนสไอเรส และทรงเข้าศึกษาที่เซมินารีในย่านบียาเดโบโต พระองค์ได้เป็นปฏิญาณตนเป็นนักบวชคณะเยสุอิตเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2501 และทรงได้รับใบรับรองด้านสาขาวิชาปรัชญา จาก Colegio Máximo San José

4. ต่อมาพระองค์ได้ทรงงานสอนวิชาวรรณกรรมและจิตวิทยาที่ Colegio de la Inmaculada และ Colegio del Salvador

5. ในปี พ.ศ. 2510 ทรงจบการศึกษา แล้วรับศีลอนุกรมเป็นบาทหลวงเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2512 ทรงทำงานสอนที่มหาวิทยาลัย Facultades de Filosofía y Teología de San Miguel จนดำรงตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์ทางเทววิทยา

6. ช่วง พ.ศ. 2516 – 2522 ทรงดำรงตำแหน่งอธิการเจ้าคณะแขวงคณะเยสุอิตในประเทศอาร์เจนตินา แล้วย้ายไปเป็นอธิการเซมินารีซานมีเกลจนถึงปี พ.ศ. 2529

7. สำหรับตำแหน่งสำคัญทางศาสนาก่อนได้รับเลือกขึ้นเป็นพระสันตะปาปา พระองค์ทรงได้รับแต่งตั้งจากนักบุญยอห์น ปอล ที่ ๒ พระสันตะปาปา ให้ดำรงตำแหน่งอาร์ชบิชอปแห่งเขตศาสนปกครองกรุงบัวโนสไอเรส และต่อมาได้รับการสถาปนาสมณศักดิ์ขึ้นเป็นพระคาร์ดินัล เมื่อปี ค.ศ.2001 (พ.ศ. 2544) ชาวบัวโนสไอเรสโดยทั่วไปรู้จักพระองค์ในนามของ “คุณพ่อฮอร์เก”

8. ต่อมา ภายหลังที่สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ที่ 16 ทรงสละสมณศักดิ์ เมื่อ ค.ศ. 2013 (พ.ศ. 2556) จึงทรงได้รับเลือกตั้งจากคณะพระคาร์ดินัล ในการประชุม “คอนเคล็ฟ (conclave)” ให้ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาสืบแทนนักบุญเปโตร หรือเซนต์ปีเตอร์ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ค.ศ. 2013

9. ทรงเลือกพระนามว่า “Franciscus” ในภาษาละติน หรือ “Francis” ในภาษาอังกฤษ ซึ่งมาจากนามของนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซี ผู้ก่อตั้งคณะนักบวชฟรังซิสกัน ผู้ถือความยากจน สนใจและเอาใจใส่ผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมสันติภาพ และรักษ์สิ่งแวดล้อม

10. นับเป็นพระสันตะปาปาพระองค์แรกจากทวีปอเมริกาและคณะเยสุอิต

11. ในวันที่ทรงได้รับเลือกตั้ง สันตะสำนักประกาศว่าพระนามอย่างเป็นทางการของพระองค์คือ “ฟรานซิส” ไม่ใช่ “ฟรานซิสที่ 1” พระองค์จะมีพระนามว่าฟรานซิสที่ 1 ก็ต่อเมื่อในอนาคตมีสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสที่ 2

12. สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจะทรงประกอบศาสนกิจ อีกทั้งทรงเยี่ยมเยียนคริสตชนในประเทศไทยเป็นระยะเวลา ๔ วัน ระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ปัจจุบัน ประเทศไทยมีประชากรคาทอลิกจำนวน 388,468 คน จากประชากรทั้งประเทศจำนวนทั้งสิ้น 69 ล้านคน และมี 11 เขตศาสนปกครอง (มิสซัง)

ที่มาข้อมูลและภาพจาก news.mthai, wiki/สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส, wiki/พระสันตะปาปา


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง