Justitia Lady Justice Themis ความยุติธรรม นักกฎหมาย ประติมากรรม สัญลักษณ์เเห่งความยุติธรรม เทพีจัสติเทีย เทพียุติธรรม เทพีเธมิส เรื่องน่ารู้

เปิดที่มา “Lady Justice” ประติมากรรมสากลสัญลักษณ์เเห่งความยุติธรรม

Home / ทีนวาไรตี้ / เปิดที่มา “Lady Justice” ประติมากรรมสากลสัญลักษณ์เเห่งความยุติธรรม

เธอคือใคร? หลายคนอาจสงสัย ประติมากรรมหญิงสาวที่มีผ้าปิดตา มือข้างหนึ่งถือดาบ และอีกข้างถือตราชั่ง คนนี้คือใคร? มีที่มาอย่างไร? และความหมายของการถือสิ่งของและผ้าคาดตา คืออะไร? วันนี้เราจะมาหาคำตอบไปพร้อมๆ กัน

เปิดที่มา “Lady Justice” ประติมากรรมสากล
สัญลักษณ์เเห่งความยุติธรรม

เธอคนนี้ คือ เทพีเธมิส (Themis) เป็นเทพีในตำนานเทพปกรณัมกรีกที่ได้รับการบรรยายว่าเป็นเทพีผู้ให้การปรึกษาที่ดีแก่มหาเทพซีอุส (Zeus) และเป็นเทพีแห่งความมีกฎมีระเบียบ, กฎหมาย และจารีต ประเพณี ชาวโรมันเรียกเทพีเธมิสว่า เทพีจัสติเทีย (Justitia) หรือ เทพีแห่งความยุติธรรม (Lady Justice) และนักกฎหมายมักยกย่องเธอเป็นสัญลักษณ์ของความยุติธรรม ทรงไว้ซึ่งสัญลักษณ์สามประการ คือ

1. ผ้าที่ปิดตา หมายถึง การปราศจากอคติใดๆ ในการบังคับใช้กฎหมาย ไม่เลือกปฏิบัติ โดยไม่สนว่าใครเป็นใคร เเละโดยปราศจากอารมณ์ความรู้สึก ไม่ตัดสินคดีเพราะรัก โลภ โกรธ หลง เเละไม่มีความเกรงกลัวต่ออิทธิพลใดๆ ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นผู้ใดก็ต้องอยู่ภายใต้บังคับเเห่งกฎหมาย

2. ตราชั่ง หมายถึงการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานอย่างเที่ยงธรรม สมดุล หลักฐานเป็นเช่นไร ก็ตัดสินคดีตามพยานหลักฐานที่ปรากฎ

3. ดาบ หมายถึง ความเด็ดขาด อำนาจในการพิพากษา อาวุธที่สามารถตัดสินชะตาชีวิตของผู้อื่น การลดดาบลงชี้ปลายมาที่พื้น เพื่อเตือนผู้ที่จะใช้อำนาจนี้ว่าดาบนี้สามารถทำร้ายผู้คนได้ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือคนเลว

ความยุติธรรม คือ

ความยุติธรรม มาจาก ยุติ + ธรรม คำว่ายุติ หมายถึง หยุด และคำว่าธรรม หมายถึง ความสมดุล ความพอดี ไม่มากไป ไม่น้อยไป กลางๆ ดังนั้น ความยุติธรรม จึงหมายถึง การยุติปัญหา ยุติความขัดแย้ง มิใช่ยุติที่กฎหมาย และเป็นแนวคิดเกี่ยวกับความถูกต้องตามศีลธรรมบนพื้นฐานของจริยธรรม ความสมเหตุสมผล กฎหมายธรรมชาติ ศาสนา ความเที่ยงธรรม และความเป็นธรรม โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งเชื้อชาติ เพศรสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ เหล่ากำเนิด สีผิวชาติพันธุ์ ศาสนา ความพิการ อายุ ความยากดีมีจน และลักษณะประการอื่น