12 สิงหาคม วันสำคัญ วันสำคัญของไทย วันหยุด วันแม่ วันแม่แห่งชาติ

12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ

Home / ทีนวาไรตี้ / 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ

อยากที่ทราบกันว่าวันสำคัญของไทย ในช่วงเดือนสิงหาคม คือ วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ของทุกปี วันนี้มาติดตามกันว่า ในประเทศไทย เดิมมีการจัดงานวันแม่วันที่เท่าไร สัญลักษณ์ที่ใช้ในวันแม่คือ? และความเป็นมาของวันแม่แห่งชาติในประเทศไทย ถ้าพร้อมแล้วมาติตดามกันเลย

12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ

วันแม่แห่งชาติ ในประเทศไทย ปัจจุบันตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเริ่มใช้วันดังกล่าวเป็นวันแม่แห่งชาติเมื่อ พ.ศ. 2519

ความเป็นมาของวันแม่แห่งชาติในประเทศไทย

งานวันแม่แห่งชาติจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2486 ณ สวนอัมพร โดยกระทรวงสาธารณสุข แต่ช่วงนั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 งานวันแม่ในปีต่อมาจึงต้องงดไป เมื่อวิกฤติสงครามสงบลง หลายหน่วยงานได้พยายามให้มีวันแม่ขึ้นมาอีก

ต่อมาวันแม่ที่รัฐบาลรับรอง คือวันที่ 15 เมษายน โดยเริ่มจัดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 แต่ก็ต้องหยุดลงอีกในหลายปีต่อมา เนื่องจากกระทรวงวัฒนธรรมถูกยุบไป ส่งผลให้สภาวัฒนธรรมแห่งชาติซึ่งรับหน้าที่จัดงานวันแม่ขาดผู้สนับสนุน

ต่อมาสมาคมครูคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้จัดงานวันแม่ขึ้นอีกครั้ง ในวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2515 แต่จัดได้เพียงปีเดียวเท่านั้น

จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2519 คณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้กำหนดวันแม่ขึ้นใหม่ให้เป็นวันที่แน่นอน โดยถือเอาวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาติ

สัญลักษณ์ที่ใช้ในวันแม่คือ?

ดอกมะลิซึ่งมีสีขาว ส่งกลิ่นหอมได้ไกลและได้นาน อีกทั้งยังออกดอกได้ตลอดทั้งปี โดยตีความเปรียบกับความรักบริสุทธิ์ของแม่ที่มีต่อลูกไม่เสื่อมคลายไป

วันหยุดคือวันที่ 12 สิงหาคม เป็นวันระลึกถึง

ความสำเร็จด้านมนุษยธรรมและความสำเร็จอื่นๆ ของพระแม่ที่รักของปวงชนชาวไทยและเป็นวันที่จะให้เกียรติแม่ทุกคนทั่วทั้งแผ่นดิน

กิจกรรมวันแม่

– การมอบของให้แก่องค์กรการกุศลในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

– การอธิษฐานขอพรให้พระองค์

– การประดับมะลิหอมในบ้าน

– ร่วมสวมเสื้อโทนสีฟ้า ในวันแม่แห่งชาติ

– ร่วมซื้อดอกมะลิ ของขวัญวันแม่กับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

– โรงเรียนจัดกิจกรรมวันแม่ ให้นักเรียนทำดอกมะลิประดับอก ทำการ์ด หรือร้อยพวงมาลัย

– ไหว้หรือก้มกราบเท้าขอพร และมอบของขวัญให้กับแม่

– พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

วันแม่แห่งชาติ 2562 ตรงกับวันที่

วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง