กลิ่นกาสะลอง กาสะลอง ชื่อเรียกดอกไม้ ชื่อเรียกดอกไม้ ภาษาเหนือ ดอกไม้ ภาษาเหนือ

ชื่อเรียกดอกไม้ ภาษาเหนือ

Home / ทีนวาไรตี้ / ชื่อเรียกดอกไม้ ภาษาเหนือ

ทีนเอ็มไทยเคยนำเสนอ คำศัพท์ภาษาอังกฤษชื่อดอกไม้ไทย เรียกว่าอะไรกันไปแล้ว ลองมาเรียนรู้ชื่อเรียกดอกไม้ ภาษาเหนือกันบ้าง ว่ามีดอกอะไรที่เป็นชื่อเฉพาะของทางเหนือ และตรงกับดอกอะไรในภาษากลาง วันนี้เรามีมาฝากกว่า 20 ชนิด ถ้าพร้อมแล้วไปติดตามกันเลย

ชื่อเรียกดอกไม้ ภาษาเหนือ

เอื้องตาเหิน หมายถึง ดอกกล้วยไม้ เป็นดอกสีขาว ที่กลีบปากมีเส้นสีส้ม ขอบกลีบจักเป็นคลื่น

ดอกหอมนวล หมายถึง ดอกลำดวน

ดอกจ้อล่อ หมายถึง ดอกอินทนิล

ดอกบัวระวง หมายถึง ดอกพุทธรักษา

ดอกขะยอม หมายถึง ดอกพะยอม

ดอกสบันงา หมายถึง ดอกกระดังงา

ดอกสบันงา

ดอกคำปู้จู้ หมายถึง ดอกดาวเรือง

ดอกล้มแล้ง หมายถึง ดอกราชพฤกษ์

ดอกตะหล้อม หมายถึง ดอกบานไม่รู้โรย

ดอกจำป๋าลาว หมายถึง ดอกลีลาวดี

ดอกบัวผัด หมายถึง ดอกทานตะวัน

ดอกเก็ดถะวา หมายถึง ดอกพุดซ้อน

ดอกแก้ว หมายถึง ดอกพิกุล

ดอกซอมพอ หมายถึง ดอกหางนกยูง

ดอกส้มสุก หมายถึง ดอกโศก

ดอกคำใต้ หมายถึง ดอกกระถิน

ดอกกาสะลอง หมายถึง ดอกปีป

ดอกกาสะลอง

ดอกสะแล่งหอมไก๋ หมายถึง ดอกซ่อนกลิ่น

ดอกอูน หมายถึง ดอกพวงไข่มุก

ดอกฝ้ายคำ หมายถึง ดอกสุพรรณิการ์

ดอกสาระปี หมายถึง ดอกสารภี

ดอกด้าย หมายถึง ดอกหงอนไก่

ดอกสลิด หมายถึง ดอกขจร

ดอกอ้มสาย หมายถึง ดอกชมนาด หรือ ดอกชำมะนาด

ดอกจุ๋มปี๋ หมายถึง ดอกจำปี

ดอกจุ๋มป๋า หมายถึง ดอกจำปา

ดอกป้าน หมายถึง ดอกบัวสาย

ดอกจ๋ำยาม หมายถึง ดอกบานเย็น

ดอกป่านเถื่อน หมายถึง ดอกรัก