Digital Intelligence DQ ความฉลาดทางดิจิตอล ทักษะ ปัญหาเด็ก ยุคดิจิตอล ศตวรรษที่ 21 เด็ก เยาวชน

รู้ไว้ก่อนจะสาย! ทักษะอะไรบ้าง? ที่เยาวชนควรเรียนรู้ในยุคดิจิตอล

Home / ทีนวาไรตี้ / รู้ไว้ก่อนจะสาย! ทักษะอะไรบ้าง? ที่เยาวชนควรเรียนรู้ในยุคดิจิตอล

ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเยาวชน ดังนั้นการเรียนรู้ทักษะที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินชีวิตของเด็กๆ ซึ่งเราสามารถแบ่งออกได้เป็น 8 ด้าน โดยข้อมูลจากเวิลด์อิโคโนมิคฟอรั่ม พูดถึงความฉลาดทางดิจิตอล (Digital Intelligence: DQ) ที่จำเป็นสำหรับเด็กในศตวรรษที่ 21 ไว้ดังนี้

รู้ไว้ก่อนจะสาย! ทักษะอะไรบ้าง?
ที่เยาวชนควรเรียนรู้ในยุคดิจิตอล

 

1. Digital citizen identity : ความสามารถในการบริหารจัดการตนเองให้ดีทั้งในโลกออนไลน์และโลกความจริง การสอนเด็กให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการมีตัวตนทั้งบนโลกออนไลน์และโลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. Screen time management : การรู้จักควบคุมตัวเอง และสามารถแบ่งเวลาในการใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การเล่นเกมออนไลน์และโซเชียลมีเดียอยู่ในระยะเวลาที่เหมาะสม

3. Cyberbullying management : สามารถเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น อย่างการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ได้อย่างชาญฉลาด ไม่หลงเชื่อคนอื่นหรือคนที่รู้จักออนไลน์ง่ายๆ

4. Cybersecurity management : มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปกป้องดูแลรักษาความปลอดภัยข้อมูลบนโลกออนไลน์ได้ หรืออธิบายง่ายๆ ก็คือ การสร้างพาสเวิร์ดที่เจาะได้ยาก หรือการรับมือกับภัยคุกคามบนโลกดิจิทัล ดังนั้นรหัสพาสเวิล์ดส่วนตัวต่างๆ ควรเก็บไว้ให้ดี ก่อนปิดคอม ก็ควร Logout ออกจากระบบทุกครั้ง

5. Privacy management : ต้องทำความเข้าใจในเรื่องความเป็นส่วนตัว (Privacy) ทั้งของตนเองและของผู้อื่น ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การแชร์ข้อมูลต่างๆ ด้วยเครื่องมือดิจิทัล

6. Critical thinking : ควรฝึกให้เด็กๆ มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ แยกแยะข้อมูลบนโลกออนไลน์  ว่าข้อมูลหรือข่าวใดนั้นเป็นเรื่องจริงหรือปลอม มาจากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือไหม เป็นประโยชน์หรือเป็นอันตราย จะได้ไม่หลงเชื่อง่ายๆ

7. Digital footprints : สอนให้เด็กๆ เข้าใจและไม่ควรละเลยถึงสิ่งที่ตนเองทิ้งเอาไว้บนโลกออนไลน์ เพราะบางครั้งอาจถูกผู้อื่นสะกดรอยตามจากสิ่งเล็กๆ น้อยๆ เหล่านั้นจนอาจมีผลกระทบต่อชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริงได้ เพื่อให้เด็กๆ รู้จักบริหารจัดการชีวิตบนโลกดิจิทัลอย่างรับผิดชอบ

8. Digital empathy : รู้จักแสดงน้ำใจบนโลกออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม อะไรที่ควรแชร์ต่อเพื่อสังคม และอะไรที่ไม่ควรแชร์

ที่มาข้อมูลจาก : เวิลด์อิโคโนมิคฟอรั่ม, กสศ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา, สสค.