26 มิถุนายน Drugs International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking คำขวัญ คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2562 ยาเสพติด วันต่อต้านยาเสพติด วันต่อต้านยาเสพติดโลก

คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2562

Home / ทีนวาไรตี้ / คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2562

วันต่อต้านยาเสพติด ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี วันนี้ทีนเอ็มไทยมีเรื่องราวน่ารู้ เกี่ยวกับความเป็นมาของวันต่อต้านยาเสพติด และคำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดตั้งแต่ปี 2534 จนถึงปัจจุบัน มาฝากกัน

ความเป็นมาของวันต่อต้านยาเสพติด

ตามประกาศตามมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UNGA) วันที่ 26 มิถุนายนเป็นวันสำคัญสากล หรือก็คือ วันต่อต้านยาเสพติดโลก (International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking) เพื่อต่อต้านการใช้ยาในทางผิด และค้ายาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยหมายความถึงยาเสพติด ยึดถือเป็นวันสำคัญประจำปีมาตั้งแต่การประกาศเมื่อ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2531 (ค.ศ. 1988) เหตุที่กำหนดวันที่นี้ เพื่อเป็นที่ระลึกแก่การถอนสัมปทานการค้าฝิ่น โดยนายอำเภอ หลิน เจ๋อสวี ตำบลหู่เหมิน มณฑลกวางตุ้ง ก่อนสงครามฝิ่น ครั้งแรก

สำหรับประเทศไทย มีการวางระบบและ แบบแผน โดยกำหนดพระราชบัญญัติให้มี “คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด” ใช้ชื่อย่อ “ป.ป.ส.” ซึ่งเป็นองค์กรสูงสุดในการกำหนดนโยบายและมาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2562

“มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด”

รวมคำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดไทย
ตั้งแต่ปี 2534 จนถึงปัจจุบัน

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2534 : “ประสาทหลอน เป็นโรคจิตวิกลจริต เพราะกินยาบ้า”

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2535 : “สมองฝ่อ รักษาไม่หาย คือพิษร้ายจากยาเสพติด”

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2536 : “ผิดกฎหมาย ทำลายชีวิต หากติดสารระเหย”

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2537 : “ยาเสพติดป้องกันได้ ด้วยความเข้าใจจากครอบครัว”

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2538 : “ล้อมรักให้ครอบครัว เหมือนล้อมรั้วป้องกันยาเสพติด”

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2539 : “มุ่งทำความดี มีวินัย หลีกไกลยาเสพติด”

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2540 : “เล่นกีฬา ใฝ่ศึกษา ไม่พึ่งพายาเสพติด”

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2541 : “ร่วมใจเล่นกีฬา ใช้ชีวิตอย่างรู้ค่า ไม่พึ่งพายาเสพติด”

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2542 : “รักในหลวง ห่วงลูกหลาน ร่วมกันต้านยาเสพติด”

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2543 : “รักในหลวง ห่วงลูกหลาน ร่วมกันต้านยาเสพติด”

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2544 : “รวมพลังแผ่นดิน ขจัดสิ้นยาเสพติด”

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2545 : “พลังมวลชน พลังแผ่นดิน ขจัดสิ้นยาเสพติด

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2546 : “พลังไทย ต้านภัยยาเสพติด”

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2548 : “พลังไทย ต้านภัยยาเสพติด”

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2549 : “60 ปี ทรงครองราชย์ รวมพลังไทยทั้งชาติ ขจัดยาเสพติด”

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2550 : “รวมพลังไทย ขจัดภัยยาเสพติด ร่วมเทิดไท้องค์ราชัน”

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2551 : “รวมพลังประชาไทย พ้นภัยยาเสพติด”

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2552 : “ทำความดี ตามคำพ่อ” ภายใต้คำขวัญ “รวมพลังประชาไทย พ้นภัยยาเสพติด”

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2553 : “ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติด”

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2554 : “สานต่อพระราชปณิธาน หยุดยั้งยาเสพติด หยุดหายนะแผ่นดิน”

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2555 : “พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เทิดไท้ 80 พรรษา มหาราชินี”

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2556 : “คนไทยหัวใจสีขาว ร่วมต้านยาเสพติด” ภายใต้คำขวัญ “ยาเสพติดจะพินาศ คนไทยทั้งชาติต้องร่วมมือกัน”

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2557 : “สังคมปลอดภัย ชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลับคืน”

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2558 : “คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด”

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2559 : “ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัย ยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์”

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2560 : “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด”

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2561 : “ไทยนิยมยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด”

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2562 : “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด”

 


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง