AEC ASEAN ประเทศอาเซียน มารยาท วัฒนธรรม อาเซียน เกร็ดความรู้

มารยาทและวัฒนธรรม ที่ควรทำหรือไม่ควรทำ เมื่อไปเยือนประเทศอาเซียน

Home / ทีนวาไรตี้ / มารยาทและวัฒนธรรม ที่ควรทำหรือไม่ควรทำ เมื่อไปเยือนประเทศอาเซียน

ท่ามกลางความหลากหลายในทุกด้านของอาเซียน ยังมีมุมที่สวยงามอันเกิดจากความกลมเกลียว เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และ เคารพในกันและกันของประชากรอาเซียนอยู่ ซึ่งล้วนเกิดขึ้นจากการเข้าใจและยอมรับในความแตกต่างของกันและกัน เราในฐานะประชากรอาเซียน สามารถทำความเข้าใจธรรมเนียมของประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อที่จะปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมในทุกโอกาสที่ได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนกัน วันนี้ลองมาดูกันว่ามารยาทและวัฒนธรรมที่ควรทำและไม่ควรทำของ ประเทศอาเซียน ว่ามีอะไรบ้าง

มารยาทและวัฒนธรรม
ของ ประเทศอาเซียน


ประเทศพม่า

-ต้องถอดถุงเท้า และรองเท้า เมื่อเข้าไปภายในบริวเณวัด

-ห้ามเหยียบเงาพระสงฆ์

-หลีกเลี่ยงการเปิดเผยฝ่าเท้าในที่สาธารณะ เพราะถือเป็นการกรทำที่ไม่สุภาพ

-ห้ามสวมกางเกงขาสั้น หรือกระโปรงสั้นเข้าไปในศาสนสถาน

-ไม่ควรใช้นิ้วกวักเพื่อเรียกผู้อื่น โดยเฉพาะกับคนที่มีอายุมากกว่า

ประเทศฟิลิปปินส์

-ควรใช้คำนำหน้าที่สุภาพ เช่น เรียกผู้ชาย “เซอร์” ผู้หญิง “แหม่ม” “มาดาม” สำหรับบุคคลทั่วไปจนกว่า จะอนุญาตให้เรียกชื่อ และควรกล่าวถึงผู้อาวุโสอย่างสุภาพ ควรใช้คำว่า “ตีต้า” (ป้า) “ตีโต้” (ลุง) “คูย่า” (พี่ชาย) “เอท” (พี่สาว) สำหรับญาติของเพื่อน และจบประโยคด้วยคำว่า “โป” เพื่อแสดงความเคารพ และควรทักทายทุกคน โดยเฉพาะผู้ที่อาวุโสกว่าเมื่อไปเยี่ยมเยียนที่บ้าน และกล่าวคำอำลาเมื่อจะจากกัน

-คนฟิลิปปินส์จะทักทายเพื่อน ด้วยการส่งยิ้มและเลิกคิ้วให้ และเมื่อคนฟิลิปปินส์โบกมือต้อนรับ ควรโบกมือตอบ เพื่อแสดงไมตรีจิตต่อกัน

-เมื่อได้รับเชิญไปในโอกาสต่างๆ เป็นธรรมเนียมที่ควรไปถึงหลังเวลานัดครึ่งชั่วโมง ยกเว้นการนัดหมายอย่างเป็นทางการ หรือเจรจาทางธุรกิจ

-ควรแต่งกายอย่างสุภาพเรียบร้อยและเหมาะสมกับกาลเทศะ เพราะคนฟิลิปปินส์พิจารณาภาพลักษณ์จากการแต่งกาย

-ถือเป็นธรรมเนียมที่ควรกล่าว ชื่นชมยินดีเกี่ยวกับสถานที่ ที่ไปเยือนต่อเจ้าของสถานที่ด้วย

ประเทศมาเลเซีย

-การจับมือ ถือเป็นการทักทายที่ได้รับ การยอมรับโดยทั่วโดยทั่วไป ซึ่งการจับมือ ควรให้ผู้หญิงเป็นฝ่ายเริ่มก่อน

-ใช้นิ้วโป้งชี้สิ่งของแทนนิ้วชี้

-ทักทายด้วยการสัมผัสมือ และนำมือไปแตะที่อกของตัวเอง

-ไม่ควรใส่เสื้อผ้าสีเหลือง ในงานพิธีที่มีราชวงศ์เข้าร่วม

-ในการรับส่งของ และการรับประทานอาหาร จะใช้มือขวา เพียงข้างเดียวเท่านั้น

-ไม่ควรให้ของขวัญ ที่เป็นรูปสัตว์แก่ชาวมุสลิม

-ไม่ควรนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามัสยิดโดยเด็ดขาด

-ไม่ควรใช้เท้าชี้ หรือเขี่ยสิ่งของใดๆ เนื่องจากเท้าถือเป็นสิ่งที่ไม่สะอาด

ประเทศอินโดนีเซีย

-เมื่อเจ้าภาพชาวอินโดนีเซียเสิร์ฟกาแฟ หรือชาให้ ควรรอให้เจ้าภาพดื่มก่อน และเป็นมารยาทที่ควรดื่มหรือทานอาหารที่เจ้าภาพหยิบยื่นให้

-ควรเตรียมของที่ระลึก สำหรับมอบให้กับคู่เจรจา

-ใช้นิ้วโป้งในการชี้แทนการใช้นิ้วชี้

-ในมัสยิด ชาย-หญิง ควรนั่งแยกออกจากกัน แม้จะเป็นสามี ภรรยากันก็ตาม

-เครื่องดื่มแอลกฮอล์และเนื้อหมู เป็นของต้องห้ามตามหลักศาสนาอิสลาม

-ไม่จับศีรษะคนอินโดนีเซีย รวมทั้งการลูบศีรษะเด็ก

-ไม่หันฝ่าเท้าไปทางคู่สนทนาเวลานั่ง เพราะถือเป็นการไม่สุภาพ

-ไม่ใช้มือซ้ายในการรับ-ส่งสิ่งของ

-ไม่สวมหมวก ใส่แว่นกันแดด หรือสวมรองเท้า ขณะเข้าไปในศาสนสถาน

-ไม่วางมือที่สะโพกหรือยกมือกอดอก เนื่องจากจะส่อไปทางที่ท้าทาย หรือแสดงความโอหัง

ประเทศกัมพูชา

-เมื่อเข้าเขควัดควรปิดมือถือ

-ไม่เปรียบเทียบชาวกัมพูชากับผู้อื่น

-ไม่ควรเต้นรำกับคู่เต้นต่างเพศ ไม่ว่าจะเป็นการเต้นรำในงานประเพณี หรืองานสังคมรื่นเริง

-ไม่ควรใช้เท้ากับสิ่งของ เพราะไม่สุภาพ

-ห้ามถูหรือสัมผัสศีรษะของผู้อื่น เพราะถือว่าไม่สุภาพ

ประเทศบรูไน

-หลีกเลี่ยงเสื้อผ้าสีเหลือง เพราะถือเป็นสีของพระมหากษัตริย์

-ทักทายด้วยการจับมือเบาๆ

-สตรีจะไม่ยื่นมือให้บุรุษจับ และระวังการถูกแตะต้องโดยบุรุษอื่นที่ไม่ใช่พ่อ พี่น้อง สามี และบุตร

-ไม่ใช้นิ้วชี้ ชี้ไปที่คนหรือสิ่งของ เพราะถือว่าไม่สุภาพ แต่จะใช้หัวแม่มือชี้แทน

-ไม่ใช้มือซ้าย ในการส่งของให้ผู้อื่น

-สตรีเวลานั่ง จะไม่ให้เท้าชี้ไปทางผู้ชาย และไม่ส่งเสียงหรือหัวเราะดัง

-ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกฮอล์ในที่สาธารณะ หากดื่มต้องนำมาดื่มในที่พักส่วนตัวเท่านั้น

-ไม่ควรนำชื่อสัตว์มาเรียกเป็นชื่อคน

-หลีกเลี่ยงการจับศีรษะของผู้อื่นในทุกกรณี เนื่องจากศีรษะถือเป็นของสูง

-ไม่ควรถ่ายรูป เมื่อเข้าไปภายในศาสนสถาน เช่น มัสยิด แต่สามารถถ่ายภาพด้านนอกได้

ประเทศลาว

-เวลานั่งสนทนาควรเก็บปลายเท้าให้เรียบร้อย

-ควรให้ทิปสำหรับพนักงานที่ให้บริการ เช่น พนักงานขับรถ หรือไกด์ท้องถิ่นที่คอยอำนวยความสะดวก

-การมอบของที่ระลึกเป็นการแสดงน้ำใจและช่วยสร้างมิตรภาพ

-ห้ามแจกหรือทำแบบสอบถาม เนื่องจากผิดกฎหมาย

-การเดินผ่านผู้ที่นั่งอยู่ ควรจะค้อมตัวลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนที่อาวุโสกว่า

-การเที่ยวชมวัดวาอาราม ไม่ควรใส่กางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ หรือเสื้อที่เปิดโชว์แขนหรือไหล่

-ห้ามซื้อวัตถุโบราณ เนื่องจากเป็นเรื่องต้องห้ามและผิดกฎหมาย

-ไม่ควรถอดเสื้อในที่สาธารณะ

ประเทศสิงคโปร์

-เมื่อได้รับเชิญ ควรให้เจ้าภาพเป็นผู้สั่งอาหาร

-ควรนำของขวัญไปให้เจ้าภาพเมื่อได้รับเชิญ

-การแลกเปลี่ยนนามบัตร ให้ใช้สองมือยื่นนามบัตรด้วยความสุภาพ

-ควรถอดรองเท้า เมื่อเข้าบ้านพัก ไปโบสถ์ หรือมัสยิด

-เมื่อโดยสารรถสาธารณะ ให้สละที่นั่งแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ และสตรีมีครรภ์

-เมื่อไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ควรแต่งกายสุภาพ ไม่นุ่งสั้น ไม่ใส่เสื้อสายเดี่ยว เกาะอก หรือเปิดเผยร่างกายอื่นๆ และควรคลุมผม เมื่อเข้ามัสยิด

ประเทศไทย

– คนไทยมักสร้างรอยยิ้มให้กันและกัน แสดงถึงความเป็นมิตรไมตรี แม้จะไม่เคยรู้จักกันมาก่อน

– เมื่อได้ยินเพลงชาติไทย ควรยืนตรง เพื่อแสดงถึงการให้เกียรติ และให้ความเคารพต่อสถาบันชาติ

– ควรถอดรองเท้า เมื่อเข้าบ้านหรือศาสนสถาน เช่น อุโบสถ์ วิหาร เป็นต้น

– เมื่อได้รับเชิญหรือไปเยี่ยมเยียนผู้ใด ควรจะมีของฝากไปมอบให้ เพื่อแสดงน้ำใจไมตรี และเจ้าของบ้าน ควรเตรียมของต้อนรับแขกผู้มาเยือนด้วย

– คนไทยเรียกกันด้วยชื่อจริง เมื่อสนิทและคุ้นเคยกันจะเรียกชื่อเล่น พร้อมมีคำนำหน้าว่า “คุณ” เพื่อความสุภาพ

– คนไทยนิยมรับประทานอาหารด้วยช้อมและส้อม

– คนไทยจะให้เกียรติกับผู้ที่อาวุโสกว่า และบุคคลสำคัญ

– เมื่อรับประทานอาหารร่วมกัน คนไทยให้เกียรติผู้อาวุโสกว่า รับประทานก่อน

ประเทศเวียดนาม

– เมื่อไปเยี่ยมเยียนบ้านคนเวียดนาม ควรมีของฝากหรือของที่ระลึกไปให้เจ้าของบ้านด้วย

– ควรใช้กระดาษสีสันสดใสห่อของขวัญให้กับคนเวียดนาม

– คนเวียดนามจะนับถือ และให้ความเคารพต่อผู้อาวุโสกว่า

– การรับประทานอาหารของคนเวียดนาม ควรใช้สองมือประคองจาน เมื่อมีการรับหรือส่งอาหาร

– การถามเรื่องส่วนตัว ถือว่าเป็นวิธีผูกมิตรแบบหนึ่งของคนเวียดนาม

– การข้ามถนนในเวียดนามให้เดินตรงไปข้างหน้า ห้ามหยุดเด็ดขาด เพราะรถที่ผ่านไปมาจะรู้จังหวะ และจะหยุดให้เอง

– ควรพูดจาด้วยความสุภาพนุ่มนวล เพราะคนเวียดนามถือว่าการพูดห้วนเป็นมารยาทที่หยาบคาย

– การนัดหมายคนเวียดนาม ควรนัดล่วงหน้าและต้องตรงต่อเวลา เพราะคนเวียดนามเป็นคนที่ตรงต่อเวลานัดหมาย

ที่มาข้อมูลดีๆ จาก ASEAN2019