ข้าวตอก ครู ดอกมะเขือ ดอกเข็ม ดอกไม้ไหว้ครู พานไหว้ครู วันครู วันไหว้ครู หญ้าแพรก

ดอกไม้มงคลไหว้ครูมีอะไรบ้าง? พร้อมความหมาย

Home / ทีนวาไรตี้ / ดอกไม้มงคลไหว้ครูมีอะไรบ้าง? พร้อมความหมาย

วันไหว้ครูเวียนมาอีกปีแล้ว เชื่อว่าน้องๆ หลายคนอาจยังไม่ทราบว่า ดอกไม้ที่ใช้สำหรับไหว้ครู จริงๆ แล้วมีทั้งหมด 4 อย่างได้แก่ ดอกมะเขือ หญ้าแพรก ดอกเข็ม ข้าวตอก และดอกไม้เหล่านี้มีหน้าตาและความหมายอย่างไร กับการไหว้ครู วันนี้ทีนเอ็มไทยจะมาอธิบายให้ทราบกันค่ะ

ดอกไม้มงคลไหว้ครูมีอะไรบ้าง?
พร้อมความหมาย

1. หญ้าแพรก สื่อถึง เป็นหญ้าที่เติบโตเร็วและทนต่อสภาพดินฟ้า อากาศ ทนต่อการเหยียบย่ำ ซึ่งเปรียบเสมือน คำดุด่าของครูบาอาจารย์ เมื่อได้รับการสั่งสอนก็พร้อมจะเรียนรู้ เหมือนดังหญ้าแพรกที่แม้บางครั้งจะเหี่ยวเฉาไป แต่เมื่อใดที่ได้รับน้ำก็พร้อมจะเติบโตทันที

หญ้าแพรก

2. ดอกเข็ม ดอกสีแดงนี้สื่อถึง สติปัญญาเฉียบแหลม เหมือนชื่อของดอกเข็ม

ดอกเข็ม

3. ดอกมะเขือ ดอกสีม่วงนี้จะคว่ำดอกลงเสมอเมื่อจะออกลูก แสดงถึงนักเรียนที่จะเรียนให้ได้ผลดีนั้นต้องรู้จักอ่อนน้อม ถ่อมตน เป็นคนสุภาพเรียบร้อย เหมือนมะเขือที่โน้มลง และดอกงอกงามได้อย่างรวดเร็ว

ดอกมะเขือ

4. ข้าวตอก สื่อถึง ความรู้ที่แตกฉาน เพิ่มพูนอย่างรวดเร็ว เหมือนลักษณะของข้าวสาร เปรียบได้กับการที่ครู “คั่ว” นักเรียนคนใดคนหนึ่ง กล่าวคือ “คั่ว”คือการเคี่ยวเข็ญ ว่ากล่าวตักเตือน อบรมสั่งสอนนั่นเอง วิชาความรู้ของนักเรียนเหล่านั้นจะ “แตก”ฉานสามารถนำมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้

ข้าวตอก