ดอกพิกุลเงินพิกุลทอง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ความหมายและความสำคัญของ ดอกพิกุลเงินพิกุลทอง ในการประกอบพระราชพิธี

Home / ทีนวาไรตี้ / ความหมายและความสำคัญของ ดอกพิกุลเงินพิกุลทอง ในการประกอบพระราชพิธี

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรยดอกพิกุลเงินพิกุลทอง พระราชทานแด่พระบรมวงศ์ หลังประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในช่วงเช้า เพื่อความเป็นสิริมงคล สำหรับเกร็ดความรู้เรื่องของความหมายและความสำคัญของ ดอกพิกุลเงินพิกุลทอง ในการประกอบพระราชพิธี นี้ มีดังนี้

ความหมายและความสำคัญของ
ดอกพิกุลเงินพิกุลทอง ในการประกอบพระราชพิธี

สำหรับดอกพิกุลเงิน ดอกพิกุลทองนั้น มีความเชื่อตามคติของพระพุทธศาสนา และศาสนาฮินดู ว่า ต้นพิกุล เป็นต้นไม้ในสวนของพระอินทร์บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ มี 4 แห่งคือ  ได้แก่ สวนนันทวัน สวนปารุสกวัน สวนจิตรลดาวัน และสวนมิสกวัน ดอกพิกุลจึงเปรียบเสมือนดอกไม้จากสวรรค์ โดยในการการประกอบพระราชพิธีในราชสำนักไทยสำคัญต่างๆ จึงนิยมใช้ดอกพิกุลที่เสมือนจริง ประดิษฐ์จากเงิน ทองคำ และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระมหากษัตริย์เพื่อทรงโปรยระหว่างการประกอบพระราชพิธี ตามความเชื่อที่ว่า พระมหากษัตริย์ทรงเป็นสมมติเทพ ทรงโปรยดอกพิกุลเงิน ดอกพิกุลทอง ที่เปรียบเสมือนการโปรยดอกไม้จากสวรรค์และเป็นมงคลยิ่ง

ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อพระมหากษัตริย์ประทับที่พระที่นั่งภัทรบิฐ ทรงรับพระสุพรรณบัฏจารึกพระปรมาภิไธย เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ เครื่องขัตติยราชวราภรณ์ เครื่องขัตติยราชูปโภค และพระแสงราชศาสตราวุธ แล้วหัวหน้าพราหมณ์ถวายพระพรชัยมงคล พระมหากษัตริย์มีพระปฐมบรมราชโองการพระราชทานอารักขาแก่ประชาชนชาวไทย แล้วทรงโปรยดอกพิกุลทองดอกพิกุลเงิน พระราชทานแก่พราหมณ์ พระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชการผู้ใหญ่ที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ ที่นั้น และในพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร พระมหากษัตริย์ทรงโปรยดอกพิกุลทองดอกพิกุลเงินพระราชทานพระราชวงศ์ผู้ใหญ่ที่ทรงลาดพระแท่นราชบรรจถรณ์ถวาย

ที่มาภาพจาก phralan.in.th, library.stou.ac.th