คำขวัญ คำขวัญ กรุงเทพมหานคร คำขวัญประจำจังหวัด

คําขวัญ กรุงเทพมหานคร

Home / ทีนวาไรตี้ / คําขวัญ กรุงเทพมหานคร

คําขวัญ กรุงเทพมหานคร

คำขวัญของกรุงเทพมหานคร

 

“กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง
วัดวังงามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย”