คำขวัญ คำขวัญประจำจังหวัด คําขวัญจังหวัดอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ดอกสุพรรณิการ์ ดอกไม้ประจำจังหวัด ดอกไม้ประจำจังหวัดอุทัยธานี

คําขวัญ จังหวัดอุทัยธานี

Home / ทีนวาไรตี้ / คําขวัญ จังหวัดอุทัยธานี

คําขวัญ จังหวัดอุทัยธานี

คำขวัญของจังหวัดอุทัยธานี

 

“อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี ปลาแรดรสดี
ประเพณีเทโว ส้มโอบ้านน้ำตก มรดกโลกห้วยขาแข้ง
แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ”

 

ดอกไม้ประจำจังหวัด อุทัยธานี

“ดอกสุพรรณิการ์”