คำขวัญประจำจังหวัด คําขวัญจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ดอกไม้ประจำจังหวัด ดอกไม้ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ สัก

คําขวัญ จังหวัดอุตรดิตถ์

Home / ทีนวาไรตี้ / คําขวัญ จังหวัดอุตรดิตถ์

คําขวัญ จังหวัดอุตรดิตถ์

คำขวัญ จังหวัดอุตรดิตถ์

“เหล็กน้ำพี้ลือเลื่อง เมืองลางสาดหวาน บ้านพระยาพิชัยดาบหัก ถิ่นสักใหญ่ของโลก”

ดอกไม้ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

“สัก”

ที่มาภาพจาก panmai.com

เนื้อหาที่น่าสนใจ