คำขวัญ คำขวัญจังหวัดลพบุรี คำขวัญประจำจังหวัด จังหวัดลพบุรี ดอกพิกุล ดอกไม้ประจำจังหวัด ดอกไม้ประจำจังหวัดลพบุรี

คําขวัญ จังหวัดลพบุรี

Home / ทีนวาไรตี้ / คําขวัญ จังหวัดลพบุรี

คําขวัญ จังหวัดลพบุรี

คำขวัญของจังหวัดลพบุรี

“วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง ปรางค์สามยอดลือเลื่อง
เมืองแห่งดินสอพอง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้อง แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์”

 

ดอกไม้ประจำจังหวัดลพบุรี

“ดอกพิกุล”

ที่มาภาพจาก wikipedia