คำขวัญประจำจังหวัด คําขวัญจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดอกราชพฤกษ์ ดอกไม้ประจำจังหวัด ดอกไม้ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช

คําขวัญ จังหวัดนครศรีธรรมราช

Home / ทีนวาไรตี้ / คําขวัญ จังหวัดนครศรีธรรมราช

คําขวัญ จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำขวัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช

คำขวัญประจำเมือง : เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะพากเพียร ไม่เบียดเบียนทำอันตรายผู้ใด
คำขวัญส่งเสริมการท่องเที่ยว : เมืองประวัติศาสตร์ พระธาตุทองคำ ชื่นฉ่ำธรรมชาติ แร่ธาตุอุดม เครื่องถมสามกษัตริย์ มากวัดมากศิลป์ ครบสิ้นกุ้งปู

ดอกไม้ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช

“ดอกราชพฤกษ์”

เนื้อหาที่น่าสนใจ