รวมภาพ ความประทับใจ ในหลวง 84 พรรษา

Home / ทีนวาไรตี้ / รวมภาพ ความประทับใจ ในหลวง 84 พรรษา

พระทรงเป็น ยิ่งกว่า มหากษัตริย์

พระทรงเป็น นักปฏิบัติ สืบค้นหา

พระทรงเป็น นักคิด พิจารณา

พระทรงเป็น นักพัฒนา คู่ฟ้าไทย

พระทรงธรรม น้อมนำ ธรรมชาติ

พระเปรื่องปราชญ์ ชัดแจ้ง แถลงไข

พระทรงสร้าง ทางถูก ให้ลูกไทย

พระมหากษัตริย์ไทย ครองใจ ไทยทุกดวง


ลูกไม่มีของชิ้นใหญ่จะให้พ่อ

ลูกไม่มีเงินมากพอจะเสกสรร

ลูกไม่มีทั้งเพชรทองของกำนัล

ลูกไม่มีเงินร้อยพันมาวางกอง

ลูกมีเพียงคำปฏิญาณที่ซื่อสัตย์ เป็นของขวัญเพื่อตอบสนอง

ลูกจะดี ลูกจะเก่ง จะปรองดอง เป็นของขวัญใส่กล่องให้พ่อเอย

…..ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ…..