คำขวัญ คำขวัญประจำจังหวัด คําขวัญจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ดอกเหลืองจันทบูร ดอกไม้ประจำจังหวัด ดอกไม้ประจำจังหวัดจันทบุรี

คําขวัญ จังหวัดจันทบุรี

Home / ทีนวาไรตี้ / คําขวัญ จังหวัดจันทบุรี

คําขวัญ จังหวัดจันทบุรี

ตราจังหวัดจันทบุรี

คำขวัญของจังหวัดจันทบุรี

“อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว ส้มโอบ้านน้ำตก มรดกโลกห้วยขาแข้ง แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ”

ดอกไม้ประจำจังหวัดจันทบุรี

“ดอกเหลืองจันทบูร”

Cr. คนบ้านป่า

เนื้อหาที่น่าสนใจ