20 พฤษจิกายน Universal children’s day วันสำคัญ วันสำคัญสากล วันเด็กสากล เด็ก

20 พฤศจิกายน วันเด็กสากล Universal Children’s Day

Home / ทีนวาไรตี้ / 20 พฤศจิกายน วันเด็กสากล Universal Children’s Day

นอกเหนือจาก “วันเด็กแห่งชาติ” ที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมทุกปีแล้ว ยังมี “วันเด็กสากล” (Universal children’s day) ที่จัดขึ้นในวันที่ 20 พฤศจิกายนของทุกปีเช่นกัน

20 พฤศจิกายน วันเด็กสากล
Universal Children’s Day

โดยในปี พ.ศ. 2497 องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้ วันที่ 20 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันเด็กสากล

มีวัตถุประสงค์ คือ ต้องการกระตุ้นให้ทุกประเทศคุ้มครองสิทธิในชีวิต สุขภาพ และสิทธิด้านการศึกษาของเด็กและเป็นการเฉลิมฉลองให้แก่เด็กๆ ทั่วโลก

รวมถึงเด็กทุกคนในโลกนี้เกิดมาพร้อมสิทธิต่างๆ ตั้งแต่สิทธิที่จะมีชีวิตอยู่รอด ปลอดภัย มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ได้รับการศึกษาและพัฒนาตามวัย ตลอดจนได้รับการปกป้องคุ้มครองจากอันตราย การถูกละเมิดและถูกแสวงประโยชน์


เนื้อหาที่น่าสนใจ

ไทม์ไลน์สิทธิ ตั้งแต่แรกเกิดจนอายุ 20 ได้รับอะไรบ้าง?

 

หาดูยาก! ภาพการใช้แรงงานเด็ก ยุค 1900s ของสหรัฐฯ