20 พฤษจิกายน Universal children’s day วันสำคัญ วันสำคัญสากล วันเด็ก วันเด็กสากล เด็ก

วันเด็กสากล Universal Children’s Day 20 พฤศจิกายน

Home / ทีนวาไรตี้ / วันเด็กสากล Universal Children’s Day 20 พฤศจิกายน

รู้หรือไม่ว่า? นอกเหนือจาก “วันเด็กแห่งชาติ” ที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมทุกปีแล้ว ยังมี “วันเด็กสากล” (Universal children’s day) อีกด้วย ซึ่งก็คือในวันที่ 20 พฤศจิกายนของทุกปี มาติดตามกันว่า ที่มาของวันเด็กสากลมาจากอะไร และเกิดอะไรขึ้นในวันนี้บ้าง ถ้าพร้อมแล้วไปติดตามกันเลย

วันเด็กสากล Universal Children’s Day
20 พฤศจิกายน


ที่มาของวันเด็กสากล

ในปี พ.ศ. 2497 องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้ วันที่ 20 พฤศจิกายนของทุกปี เป็น วันเด็กสากล

โดยมีวัตถุประสงค์ คือ ต้องการกระตุ้นให้ทุกประเทศคุ้มครองสิทธิในชีวิต สุขภาพ และสิทธิด้านการศึกษาของเด็กและเป็นการเฉลิมฉลองให้แก่เด็กๆ ทั่วโลก

รวมถึงเด็กทุกคนในโลกนี้เกิดมาพร้อมสิทธิต่างๆ ตั้งแต่สิทธิที่จะมีชีวิตอยู่รอด ปลอดภัย มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ได้รับการศึกษาและพัฒนาตามวัย ตลอดจนได้รับการปกป้องคุ้มครองจากอันตราย การถูกละเมิดและถูกแสวงประโยชน์

จัดอันดับสิทธิเด็กโลก ประจำปี 2019

ทั้งนี้ใน วันเด็กสากล (Universal children’s day)  มูลนิธิสิทธิเด็ก (KidsRights Foundation) ร่วมมือกับ Erasmus University Rotterdam ได้ทำการจัดอันดับสิทธิเด็กโลก ประจำปี 2019 (The results of the KidsRights Index 2019) รวมทั้งสิ้น 181 ประเทศ ใน 5 ด้าน ได้แก่ การดำรงชีวิต ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา ด้านการได้รับการคุ้มครอง และการสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อสิทธิเด็ก  (อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยได้ที่ https://www.kidsrightsindex.org)

พบว่า ประเทศที่ดูแลสิทธิเด็กได้ดีที่สุดในทุกด้าน ประจำปี 2019 โดย 10 อันดับแรกของโลก ได้แก่

อันดับ 1. ประเทศไอซ์แลนด์

อันดับ 2. ประเทศโปตุเกส

อันดับ 3. ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

อันดับ 4. ประเทศฟินแลนด์

อันดับ 5. ประเทศเยอรมนี

อันดับ 6. ประเทศเนเธอร์แลนด์

อันดับ 7. ประเทศเบลเยียม

อันดับ 8. ประเทศฝรั่งเศส

อันดับ 9. ประเทศสวีเดน

อันดับ 10. ประเทศเดนมาร์ก

ขอขอบคุณข้อมูล kidsrightsindex, www.un.org, pineapplenewsagency


เนื้อหาที่น่าสนใจ

ไทม์ไลน์สิทธิ ตั้งแต่แรกเกิดจนอายุ 20 ได้รับอะไรบ้าง?