Mother's Day คำขวัญ คำขวัญวันแม่ วันแม่ วันแแม่แห่งชาติ

คำขวัญวันแม่ ปี 2561 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

Home / ทีนวาไรตี้ / คำขวัญวันแม่ ปี 2561 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

ในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี 2561

คำขวัญวันแม่ ปี 2561
เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

โดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เผยแพร่เอกสารข่าวระบุว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี 2561 ความว่า

“เมื่อเรารวมกำลังกันทั้งชาติ

ย่อมสามารถช่วยไทยไขปัญหา

ผนึกแรงหลอมรวมร่วมปัญญา

จักนำพาชาติตนรอดพ้นภัย”