10 อันดับผู้ที่มีคะแนนสูงสุด Admission 54

Home / ทีนวาไรตี้ / 10 อันดับผู้ที่มีคะแนนสูงสุด Admission 54

สุดยอดของความเก่งของเยาวชนไทย10 อันดับผู้ที่มีคะแนนสูงสุด Admission 54?ที่ไม่แพ้ใครจริงๆ ขยันและเก่งแบบนี้สิ ขอให้เป็นเยาชนที่เก่งและต้องดี อย่างนี้ตลอดไปนะจ๊ะ

อันดับ 10 น.ส.ลออรัตน์ จงฐิตินนท์?

น.ส.ลออรัตน์ จงฐิตินนท์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย คะแนนที่ได้ คิดเป็นร้อยละ 82.21?

อันดับ 9 นายปรัชญ์วรกิตติ์ แก้วศิริรัตน์

นายปรัชญ์วรกิตติ์ แก้วศิริรัตน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จ.นครปฐม คะแนนที่ได้ คิดเป็นร้อยละ 83.59

อันดับที่ 8 น.ส.เบญญดา ถาวรเศรษฐ

น.ส.เบญญดา ถาวรเศรษฐ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากโรงเรียนสตรีวิทยา 2 คะแนนที่ได้ คิดเป็นร้อยละ 83.87

 

อันดับที่ 7? น.ส.ปริณดา วงศ์เบญจรัตน์

น.ส.ปริณดา วงศ์เบญจรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ คะแนนที่ได้ คิดเป็นร้อยละ84.46?

อันดับที่ 6 น.ส.ตะวันรัตน์ รุ่งปัญญารัตน์

น.ส.ตะวันรัตน์ รุ่งปัญญารัตน์ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากโรงเรียนสตรีวัดระฆัง คะแนนที่ได้ คิดเป็นร้อยละ84.69

อันดับที่ 5? น.ส.กานตา ทิพย์ธาร

น.ส.กานตา ทิพย์ธาร คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา คะแนนที่ได้ คิดเป็นร้อยละ86.98

อันดับที่ 4 นายนพพล สิระนาท

นายนพพล สิระนาท คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา คะแนนที่ได้ คิดเป็นร้อยละ87.04

อันดับที่ 3 น.ส.ชนิษฐา ปุณณวัฒน์

น.ส.ชนิษฐา ปุณณวัฒน์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพฯ คะแนนที่ได้ คิดเป็นร้อยละ 87.46

อันดับที่ 2 น.ส.บุลพร แซ่ลิ่ม

น.ส.บุลพร แซ่ลิ่ม คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา คะแนนที่ได้ คิดเป็นร้อยละ89.53?

อันดับ 1 นายรัตน์ ปทุมวัฒน์

นายรัตน์ ปทุมวัฒน์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา คะแนนที่ได้ คิดเป็นร้อยละ93.21?

ขอบคุณข้อมูลจาก toptenthailand.com

…………………………………………………………………