คำขวัญ คำขวัญวันเด็ก คำขวัญวันเด็ก 2561 วันเด็ก วันเด็กแห่งชาติ

คำขวัญวันเด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

Home / ทีนวาไรตี้ / คำขวัญวันเด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

วันเด็กแห่งชาติ เป็นวันสำคัญในประเทศไทยตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี ซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 และสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือ การให้ คำขวัญวันเด็ก ทุกปีโดยนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่ง นั้นคือ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญ ดังนี้

คำขวัญวันเด็ก
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

“รู้คิด รู้ทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี”

ขอขอบคุณ

ข้อมูล : news.mthai

คราวนี้เรามาย้อนดู คำขวัญวันเด็ก ของปีที่ผ่านๆ มากัน

คำขวัญวันเด็ก 2560 โดย  พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

“เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง”

คำขวัญวันเด็ก 2559 โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

“เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต” 

คำขวัญวันเด็ก 2558 โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

“ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต”

คำขวัญวันเด็ก 2557 โดย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  “กตัญญู  รู้หน้าที่  เป็นเด็กดี  มีวินัย  สร้างไทยให้มั่นคง”

คำขวัญวันเด็ก 2556 โดย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  “รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน”

คำขวัญวันเด็ก 2555 โดย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร “สามัคคี มีความรู้คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี”

คำขวัญวันเด็ก 2554 โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ “รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ”

คำขวัญวันเด็ก 2553 โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ “คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม”

คำขวัญวันเด็ก 2552 โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ “ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันรักสามัคคี”

คำขวัญวันเด็ก 2551 โดย พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ “สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม”

คำขวัญวันเด็ก 2550 โดย พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ “มีคุณธรรมนำใจ ใช้ชีวิตพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข”

ที่มาจาก วันเด็กแห่งชาติ (ประเทศไทย)