จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้นำเชียร์จุฬาฯ ผู้นำเชียร์จุฬาฯ รุ่น 72

โฉมหน้า 13 ผู้นำเชียร์จุฬาฯ รุ่น 72 มีใครบ้างมาดูกัน!!

Home / ทีนวาไรตี้ / โฉมหน้า 13 ผู้นำเชียร์จุฬาฯ รุ่น 72 มีใครบ้างมาดูกัน!!

1 ปีมี 1 หน กิจกรรมการคัดเลือกผู้นำเชียร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2560 นี้ก็เป็นรุ่นที่ 72 แล้ว เพื่อเป็นตัวแทนนำเชียร์ในงาน งานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ–ธรรมศาสตร์ ในปีนี้ทางจุฬาฯ ได้คัดเลือกในรอบสุดท้าย จาก 30 คน ได้  13 ผู้นำเชียร์ (เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2559) เรามาดูกันว่า จะมีใครบ้าง สวยหล่อแค่ไหน ตามมาดูกันเลย!!

โฉมหน้า 13 ผู้นำเชียร์จุฬาฯ รุ่น 72 มีใครบ้างมาดูกัน!!

หยดน้ำ นัดดาภรณ์ นิวาตวงศ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 2
จ๊ะจ๋า นัฏจรีย์ ศรีธรรมรงค์ คณะอักษรศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
แอ๊นท์ ปาลิศา วานิช คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ชั้นปีที่ 3
เกศ ผกามาส กาญจนบุรางกูร คณะรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 2
พริตตี้ ฐานิสร จิระวัฒนะภัณฑ์ คณะนิเทศศาสตร์ บัณฑิต
เอลิส สมณ โชติวิสิทธิ์ คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2
ตุ๊ต๊ะ พลอยไพลิน ตันติศิลปพงศ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ชั้นปีที่ 3
เอม เอมศิริ ศิริปาลกะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ บัณฑิต
พริม อินท์วาริน เธียรฤทธิวงศ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
ปั้น ณรัฐ พุทธารี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ชั้นปีที่ 2
นิว ณัฐชนน ฉันจรัสวิชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2
แม็ก ภควัต วิภวพาณิชย์ คณะเศรฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 2
พูม มนินธ์ รุ่งภักดีสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ บัณฑิต

ที่มาภาพจากเพจ CU Cheerleader FC