ปัญหาท้องก่อนวัยอันควร ปัญหาวัยรุ่น ยาฝังคุมกำเนิด เรื่องน่ารู้

รู้หรือยัง กรมอนามัย ให้วัยรุ่นไทยรับบริการยาฝังคุมกำเนิดฟรี!

Home / ทีนวาไรตี้ / รู้หรือยัง กรมอนามัย ให้วัยรุ่นไทยรับบริการยาฝังคุมกำเนิดฟรี!
อย่างที่รู้กันว่า 1 ในปัญหาวัยรุ่นที่พบกันบ่อยๆ ก็คือ ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งจิตใจตัวเราเอง ครอบครัว และคนรอบข้าง แล้วไปถึงข่าวการทิ้งเด็กไว้ในถังขยะ หรือการทำแท้ง ล่าสุดทางกรมอนามัย ออกมาประกาศบริการยาฝังคุมกำเนิดแก่วัยรุ่นไทย โดยเข้ารับบริการได้ฟรี!!

รู้หรือยัง กรมอนามัย ให้วัยรุ่นไทย
รับบริการยาฝังคุมกำเนิดฟรี!

โดยเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ศูนย์สื่อสารสาธารณะ ได้แจ้งว่า กรมอนามัย ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ให้บริการคุมกำเนิดแบบกึ่งถาวร ได้แก่ ห่วงอนามัยและยาฝังคุมกำเนิดแก่วัยรุ่นไทย โดยเข้ารับบริการฟรีได้ที่สถานบริการที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการของหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

ทั้งนี้นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นและปัญหาการคลอดซ้ำในวัยรุ่น ยังเป็นเรื่องที่น่าห่วง การคุมกำเนิดจึงจำเป็นสำหรับวัยเจริญพันธุ์ในระยะที่ ไม่พร้อม ได้แก่ วัยรุ่นอายุตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป แต่ยังไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ สามารถขอรับบริการคุมกำเนิดโดยการใช้ยาฝังคุมกำเนิดและห่วงอนามัย ซึ่งเป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูง ได้ฟรี ณ สถานบริการที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการของหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุกแห่งทั่วประเทศ

“นอกจากนี้ ปัจจุบันได้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหานี้ด้วยมาตรการทางกฎหมายอีกทางหนึ่งด้วย ได้แก่ พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 โดยมีเป้าหมายสำคัญในการลดอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ซึ่งจะส่งผลเด็กและเยาวชนจะได้รับสิทธิประโยชน์ 5 เรื่องที่สำคัญ คือ

1) สถานศึกษาต้องจัดให้มีการสอนเพศวิถีศึกษาอย่างเหมาะสม จัดหาและพัฒนาผู้สอนเพศวิถีศึกษา การให้คำปรึกษา ช่วยเหลือและคุ้มครองวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ให้ได้รับการศึกษาต่ออย่างเหมาะสม รวมทั้งส่งต่อให้ได้รับสวัสดิการสังคม

2) สถานบริการต้องให้ข้อมูลความรู้และจัดบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ รวมทั้งส่งต่อให้ได้รับสวัสดิการสังคม

3) สถานประกอบกิจการต้องให้ข้อมูลความรู้และส่งเสริมให้เข้าถึงบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ รวมทั้งส่งต่อให้ได้รับสวัสดิการสังคม

4) การจัดสวัสดิการสังคมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

5) ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อคุ้มครองสิทธิของวัยรุ่น”

ข้อมูลน่าสนใจเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ medthai.com ยาฝังคุมกำเนิด หรือ ยาคุมกำเนิดแบบฝัง คือ วิธีการคุมกำเนิดโดยใช้ฮอร์โมนชนิดเดียว คือ โปรเจสติน (Progestin) ที่บรรจุเอาไว้ในหลอดหรือแท่งพลาสติกเล็กๆ ขนาด 4.0 x 0.20 เซนติเมตรชนิดกลม นำมาฝังเข้าไปที่ใต้ผิวหนังบริเวณใต้ท้องแขนด้านที่ไม่ถนัด ซึ่งฮอร์โมนจะค่อยๆ ซึมผ่านออกมาจากแท่งยาเข้าสู่ร่างกายและไปยับยั้งการเจริญเติบโตของฟองไข่ ส่งผลทำให้ไม่มีการตกไข่ตามมา จึงช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้

การออกฤทธิ์ของยาฝังคุมกำเนิด

ยาฝังคุมกําเนิด ประกอบไปด้วยฮอร์โมนโปรเจสติน (Progestin) เพียงชนิดเดียว จึงทำให้ไม่มีผลข้างเคียงจากฮอร์โมนเอสโตรเจน (Estrogen) เหมือนกับการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิด (ฮอร์โมนรวม) โดยฮอร์โมนที่ปล่อยออกมาจากแท่งยาฝังคุมกำเนิดจะมีผลทำให้ฟองไข่ไม่พัฒนา จึงไม่สามารถโตต่อไปจนตกไข่ได้ เมื่อไม่มีไข่ที่จะรอผสมกับเชื้ออสุจิ จึงไม่ทำให้เกิดการตั้งครรภ์ได้ นอกจากนี้ ฮอร์โมนโปรเจสตินที่ปล่อยออกมายังทำให้มูกที่ปากมดลูกเหนียวข้น ส่งผลให้เชื้ออสุจิว่ายผ่านเข้าไปยาก จึงช่วยลดโอกาสเกิดการผสมกับไข่ได้อีกทางหนึ่ง

ข้อมูลและภาพจาก anamai.moph.go.th, medthai.com