มหา’ลัย..เลื่อนเปิดเทอมเป็นม.ค.55

Home / ทีนวาไรตี้ / มหา’ลัย..เลื่อนเปิดเทอมเป็นม.ค.55

มหา’ลัยเลื่อนเปิดเทอม เป็นเดือนม.ค.55

?

ด้วยสถานการณ์น้ำท่วมที่ขยายวงกว้าง ได้มีการประชุมหารือเพื่อวางแผนการจัดการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2554 ของสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ที่สำคัญที่ประชุมมีมติตรงกันว่า?ให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งพิจารณาการเปิดภาคเรียนได้เอง?ตามความเหมาะสมของแต่ละที่??แต่ต้องหลังวันที่ 21พ.ย.?ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการประกาศให้โรงเรียนในสังกัดสพฐ. ในจังหวัดที่ประสบอุทกภัยเปิดเทอมในวันดังกล่าว

??? ? ทั้งนี้? พบว่ามีมหาวิทยาลัยหลายแห่ง ได้ประกาศเลื่อนเปิดเทอม?หลายแห่งอาทิ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย?เลื่อนเปิดเทอม?เป็นวันที่ 13 ธันวาคม 2554?
ม.ธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)?เลื่อนเปิดทอม?เป็นวันที่ 9 ม.ค. 2555?
ม.เกษตรศาสตร์ (บางเขน , สุพรรณบุรี) เลื่อนเปิดเทอม เป็นวันที่ 19 ธ.ค. 2554
ม.ศิลปากร เลื่อนไปเปิดวันที่ 28 พ.ย. 2554?
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เลื่อนออกไปไม่มีกำหนด (รอมติที่ประชุมกำหนดเปิดภาคเรียนวันที่ 25พ.ย.นี้)?
ม.มหิดล เลื่อนไปเปิดวันที่ 13 ธ.ค. 2554
ม.รังสิต เลื่อนไปเปิดวันที่ 5 ม.ค. 2555?
ม.อัสสัมชัญ (ABAC) เลื่อนไปเปิดวันที่ 28 พ.ย. 2554?
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ เลื่อนไปเปิดวันที่ 21 พ.ย. 2554?
และม.กรุงเทพ (มกท.) (ทั้งรังสิตและกล้วยน้ำไท) เลื่อนไปเปิดวันที่ 28 พ.ย. 2554
??
????? อย่างไรก็ตาม น้องๆสามารถติดตามข้อมูลการเปิดเทอมได้ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ศึกษาอยู่ และเว็บไซต์ของสกอ.?www.mua.go.th นะคะ