Mother's Day คำขวัญวันแม่ วันแม่ วันแม่แห่งชาติ

คำขวัญวันแม่ ปี 2560 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

Home / ทีนวาไรตี้ / คำขวัญวันแม่ ปี 2560 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

ในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี 2560

คำขวัญวันแม่ ปี 2560 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

โดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เผยแพร่เอกสารข่าวระบุว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี 2560 เพื่ออัญเชิญลงหนังสือวันแม่แห่งชาติ ปี 2560 ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ความว่า

“สอนให้ลูก เรียนรู้ สู้ปัญหา

พัฒนา ด้วยตน จนเติบใหญ่

เพราะคนแกร่ง จะก้าว ได้ยาวไกล

เพื่อมาเป็น กำลังไทย ให้แข็งแรง”