เตรียมพร้อม…อาหารจำเป็นก่อนน้ำท่วม

Home / ทีนวาไรตี้ / เตรียมพร้อม…อาหารจำเป็นก่อนน้ำท่วม

จากสภาวะน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องได้ส่งผลกระทบไปในหลายพื้นที่

ที่สำคัญผู้ที่รออพยพหรือผู้ที่อพยพแล้วสิ่งสำคัญคือ

อาหารที่ต้องมีการเตรียมพร้อมโดยเฉพาะ

อาหารสำเร็จรูปหรืออาหารที่สามารถเก็บได้เป็นเวลานาน

ทั้งอาหารสำหรับเด็กและสำหรับผู้ใหญ่ที่ต้องเตรียมไว้

ซึ่งได้มีการแนะนำจากกระทรวงสาธารณะสุขแล้วเบื้องต้นนะคะ

…………….อาหารที่เก็บได้ระยะเวลาหนึ่ง………..

………………..อาหารที่จัดเก็บไว้ได้นาน……………………………………………………………..
อย่าลืมเตรียมพร้อมรับมือ เตรียมทั้งเครื่องมือเครื่องใช้ เสบียงอาหาร ให้พร้อมเพื่อความสะดวกและการรับมือสำหรับผู้ที่ประสบภัยยาวนานด้วยนะคะ….สู้สู้