คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

วันเด็กปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 และสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือ การให้ คำขวัญวันเด็ก ทุกปีโดยนายกรัฐมนตรี