คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

Home / ทีนวาไรตี้ / คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

วันเด็กแห่งชาติ เป็นวันสำคัญในประเทศไทยตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี ซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 และสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือ การให้ คำขวัญวันเด็ก ทุกปีโดยนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่ง นั้นคือ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบ คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ดังนี้

cr. www.matichon.co.th/news/415848

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

“เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง”