กรมหมื่นชุมพรเขตร์อุดมศักดิ์ ต้นราชสกุลอาภากร ประวัติศาสตร์ไทย พระบิดาของกองทัพเรือไทย พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ วันอาภากรรำลึก หมอพร เสด็จเตี่ย

ย้อนรำลึกวันสำคัญ 19 ธันวา “วันอาภากรรำลึก” พระบิดาของกองทัพเรือไทย

Home / ทีนวาไรตี้ / ย้อนรำลึกวันสำคัญ 19 ธันวา “วันอาภากรรำลึก” พระบิดาของกองทัพเรือไทย

19 ธันวา “วันอาภากรรำลึก”
พระบิดาของกองทัพเรือไทย

prince_abhakara_kiartiwongse

เรื่องน่ารู้สำหรับน้องๆ ในวันที่ 19 ธันวาคมของทุกปี เป็น “วันอาภากรรำลึก” หมายถึง ‘วันคล้ายวันประสูติ’ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ทรงเป็นต้นราชสกุล “อาภากร” เป็นพระราชโอรสองค์ที่ ๒๘ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเจ้าจอมมารดาโหมด

-ทรงประสูติเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๔๒๓ ในพระบรมมหาราชวัง

-ทรงเข้าเป็นนักเรียนในโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ จากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จไปทรงศึกษาต่อ ณ ประเทศอังกฤษพร้อมกับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ (ต่อมาคือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว)

-ต่อมาในปี พ.ศ. 2439 ทรงเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนนายเรือแห่งอังกฤษ ต่อจากนั้นทรงศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยทหารเรือ โรงเรียนปืนใหญ่ และโรงเรียนตอร์ปิโด จนได้ทรงรับการเลื่อนยศเป็นเรือเอก รวมเวลาที่ทรงศึกษาอยู่ในสำนักราชนาวีอังกฤษ 6 ปีเศษ

-แล้วเสด็จกลับสยามเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2443 ได้รับพระราชทานยศเป็นนายเรือโท แล้วทรงได้รับการเฉลิมพระอิสริยยศเป็นพระองค์เจ้าต่างกรมที่ “กรมหมื่นชุมพรเขตร์อุดมศักดิ์” ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการกรมทหารเรือ และทรงดำรงตำแหน่ง เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ พระองค์ได้ทรงแก้ไขและปรับปรุงระเบียบของโรงเรียนนายเรือ ทรงเป็นพระอาจารย์ของนักเรียนนายเรือ ทรงจัดเพิ่มเติมวิชาสำคัญสำหรับทหารเรือ เพื่อให้เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถเดินเรือทางไกลในทะเลน้ำลึกได้ คือวิชาดาราศาสตร์ ตรีโกณมิติ พีชคณิต การเดินเรือเรขาคณิต และอุทกศาสตร์ ทรงเป็นเรี่ยวแรงสำคัญของทหารเรือจนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเห็นความสำคัญและโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชวังเดิมให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนนายเรือ

%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3-2

-เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2449 ทำให้กิจการทหารเรือมีรากฐานมั่นคง กองทัพเรือไทยจึงถือว่าวันดังกล่าวของทุกปีเป็นวันกองทัพเรือ ทรงได้รับการเชิดชูในหมู่ทหารเรือว่า “เสด็จเตี่ย” และ “พระบิดาแห่งกองทัพเรือไทย” และ “หมอยา” เนื่องจากทรงศึกษาวิชาแพทย์แผนโบราณ และทรงแต่งตำรายาแผนไทยด้วย ทรงรักษาโรคให้ประชาชนโดยไม่คิดเงิน ดังนั้นประชาชนจึงขนานพระนามพระองค์ว่า “หมอพร”

%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3-3

-ครั้นเมื่อ พ.ศ. 2460 สยามเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมหมื่นชุมพรเขตร์อุดมศักดิ์ เสด็จกลับเข้ารับราชการในตำแหน่ง เจ้ากรมจเรทหารเรือ ทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหารเรือ ในปี พ.ศ. 2461 ต่อ พ.ศ. 2462 ทรงได้รับแต่งตั้งให้เป็นข้าหลวงพิเศษออกไปจัดหาซื้อเรือในภาคพื้นยุโรป โดยเรือที่จะจัดซื้อนี้ได้รับพระราชทานนามว่า “เรือหลวงพระร่วง” ทรงเป็นผู้บังคับการเรือ นำเรือหลวงพระร่วงแล่นข้ามทวีปจากประเทศอังกฤษเข้ามายังกรุงเทพมหานครด้วยพระองค์เอง ต่อมาในปี พ.ศ. 2463 มีพระบรมราชโองการให้เลื่อนพระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหมื่นชุมพรเขตร์อุดมศักดิ์ ขึ้นเป็นกรมหลวงมีพระนามตามจารึกในพระสุพรรณบัฏว่า พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ สิงหนาม ทรงศักดินา 15,000 ไร่

-ทรงกราบบังคมทูลออกจากราชการเมื่อปี ๒๔๖๖ และสิ้นพระชนม์ด้วยพระโรคไข้หวัดใหญ่เนื่องจากถูกฝน ที่ ต.หาดทรายรี อ.เมือง จ.ชุมพร เมื่อ ๑๙ พฤษภาคม ๒๔๖๖ สิริพระชนมายุ ๔๔ พรรษา

-นอกจากนี้หลายคนอาจมีการสับสนในเรื่องของวัน โดยในวันที่ ๑๙ ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันประสูติ จึงเรียกวันนี้ว่า “วันอาภากรรำลึก” ส่วนวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ตรงกับวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ จึงเรียกว่า วันอาภากร”

%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b9%8c

-พระอนุสาวรีย์ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร

ข้อมูลและภาพจาก wikipediaNantanatch Anisan