ประวัติเหรียญกษาปณ์ เงินบาท เรื่องน่ารู้ เหรียญกษาปณ์ เหรียญกษาปณ์ไทย

รู้หรือไม่ การใช้เหรียญกษาปณ์ชำระหนี้ได้ไม่เกินครั้งละเท่าไร?

Home / ทีนวาไรตี้ / รู้หรือไม่ การใช้เหรียญกษาปณ์ชำระหนี้ได้ไม่เกินครั้งละเท่าไร?

เหรียญกษาปณ์ที่เราใช้จ่ายอยู่ทุกวันนี้ เราอาจจะไม่รู้ว่าประวัติความเป็นมาเป็นอย่างไร เริ่มผลิตตั้งแต่รัชกาลที่เท่าไร และประเด็นที่น่าสนใจก็คือการนำเหรียญกษาปณ์ ใช้ชำระหนี้ นั้นมีข้อจำกัดการชำระตามแต่ละมูลค่าของเหรียญเท่าไร ใช่ไหมคะ วันนี้เราจะมาติดตามความรู้เหล่านี้กันค่ะ

ประวัติเหรียญกษาปณ์

เหรียญกษาปณ์ไทย

มีการผลิตเหรียญกษาปณ์รูปทรงแบนตามสมัยนิยมขึ้นแทนเงินพดด้วง ในสมัยรัชกาลที่ 5 มีการทำเหรียญกษาปณ์ตราพระเกี้ยวออกใช้ เหรียญที่สำคัญได้แก่ เหรียญเงินตราพระแสงจักร – พระมหามงกุฎ พระเต้า ซึ่งเป็นเหรียญแบนรุ่นแรก ผลิตขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 เหรียญเงินบรรณาการ ผลิตจากเครื่องจักรที่สมเด็จพระนางเจ้า วิคตอเรีย ถวายเป็นราชบรรณาการ เหรียญอัฐโสฬส ผลิตเพื่อใช้เป็นเงินปลีกแทนเบี้ยหอย เหรียญนิกเกิลผลิตออกใช้ในสมัยรัชกาลที่ 5 หลังจากที่ได้ทรงปรับปรุงหน่วยเงินจาก ชั่ง ตำลึง บาท มาเป็น บาท และ สตางค์ เป็นต้น จนกระทั่งถึงเหรียญกษาปณ์ ที่ใช้อยู่ในยุคปัจจุบันนี้ สรุปได้ว่า ในสมัยรัชกาลที่ 5 มีการผลิตเหรียญกษาปณ์ ทั้งชนิดที่ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และชนิดที่เป็นเหรียญที่ระลึกออกมาใช้มากที่สุด เนื่องจากพระองค์ทรงครองราชย์นานถึง 42 ปี เหรียญกษาปณ์ที่ผลิตในรัชกาลที่ 6,7 และ 8 ส่วนใหญ่ใช้สตางค์ที่รู้จักกันดีก็คือ สตางค์มีรู ชนิด 10 สตางค์ 5 สตางค์ 1 สตางค์ และครึ่งสตางค์ และเลิกใช้สตางค์มีรูในสมัยรัชกาลที่ 8 นี้เอง สมัยรัชกาลที่ 9 มีการผลิตเหรียญกษาปณ์ ทั้งชนิดที่ใช้หมุนเวียน รวมถึงเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกต่างๆออกมามากมายหลายชนิด และสามารถนำมาใช้ชำระหนี้ได้ เช่นเดียวกับเงินหมุนเวียน เช่น เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเสด็จนิวัติ จากการเสด็จประพาสยุโรป และอเมริกา ในปี พ.ศ. 2504 และเหรียญอื่นๆอีกมากมาย บทบาทของเหรียญกษาปณ์เริ่มลดลง เมื่อการค้าขยายตัวขึ้น จนมีการริเริ่มนำเงินกระดาษมาใช้

 

สมัยรัชกาลที่ 9

เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนที่ใช้ในรัชกาลปัจจุบัน มี 8 ชนิดราคา คือ 1 สตางค์ 5 สตางค์ 10 สตางค์ 25 สตางค์ 50 สตางค์ 1 บาท 5 บาท และ 10 บาท นอกจากนี้ยังมีการจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เพื่อบันทึกเหตุการณ์สำคัญ อันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และหน่วยงานต่าง ๆ โดยผลิตทั้งเหรียญประเภทธรรมดาและเหรียญประเภทขัดเงา

 

การใช้เหรียญกษาปณ์ชำระหนี้ได้ไม่เกินครั้งละเท่าไร

เหรียญ 1 สตางค์ ชำระหนี้ได้ครั้งละ ไม่เกิน 5 บาท
เหรียญ 25, 50 สตางค์ ชำระหนี้ได้ครั้งละ ไม่เกิน 10 บาท
เหรียญ 1 บาท ชำระหนี้ได้ครั้งละ ไม่เกิน 500 บาท
เหรือญ 2 บาท ชำระหนี้ได้ครั้งละ ไม่เกิน 500 บาท
เหรียญ 5 บาท ชำระหนี้ได้ครั้งละ ไม่เกิน 500 บาท
เหรียญ 10 บาท ชำระหนี้ได้ครั้งละ ไม่เกิน 1,000 บาท

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก
เหรียญ 20 บาท ชำระหนี้ได้ครั้งละ ไม่เกิน 500 บาท
เหรียญ 50 บาท ชำระหนี้ได้ครั้งละ ไม่เกิน 1,000 บาท
เหรียญ 100 บาท ชำระหนี้ได้ครั้งละ ไม่เกิน 2,000 บาท
เหรียญ 150 บาท ชำระหนี้ได้ครั้งละ ไม่เกิน 3,000 บาท

ทั้งนี้เหรียญกษาปณ์เงินตั้งแต่ราคา 200 บาทขึ้นไปและเหรียญกษาปณ์ทองคำราคาตั้งแต่ 150 บาทขึ้นไป ชำระหนี้ได้ไม่จำกัดจำนวน

พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501 ได้บัญญติไว้ในมาตรา 11 “เหรียญกษาปณ์เป็นเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายไม่เกินจำนวนที่กำหนดโดยกฎกระทรวง”

ที่มา สำนักกษาปณ์