พร้อมเพรียงมาก โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ร่วมแปลอักษรเลข ๙ ยืนสงบนิ่ง ๘๙ วินาที

Home / ทีนวาไรตี้ / พร้อมเพรียงมาก โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ร่วมแปลอักษรเลข ๙ ยืนสงบนิ่ง ๘๙ วินาที

อีกหนึ่งโรงเรียน ที่ร่วมแสดงความพร้อมเพรียงได้สวยงามมากๆ โดยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ น้อมเกล้าฯ แสดงความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ด้วยการแปลอักษรเลข ๙ ยืนสงบนิ่ง ๘๙ วินาที โดยนักเรียนภาคภาษาอังกฤษ จำนวน ๑,๐๘๙ คน, นักเรียนภาคภาษาไทย จำนวน ๑,๙๘๙ คน และ นักเรียนระดับปฐมวัย จำนวน ๕๗๐ คน เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ร่วมแปลอักษรเลข ๙

%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c%e0%b8%9f%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b9%80%e0%b8%8b

เริ่มต้นด้วยชุด นักเรียนภาคภาษาไทย จำนวน ๑,๙๘๙ คน

%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c%e0%b8%9f%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b9%80%e0%b8%8b

ต่อด้วย นักเรียนภาคภาษาอังกฤษ จำนวน ๑,๐๘๙ คน

%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c%e0%b8%9f%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b9%80%e0%b8%8b

%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c%e0%b8%9f%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b9%80%e0%b8%8b

และนักเรียนระดับปฐมวัย จำนวน ๕๗๐ คน

%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c%e0%b8%9f%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b9%80%e0%b8%8b

ข้อมูลและภาพจากเพจ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ (St. Francis Xavier School)