สวยงามไม่แพ้ที่ใด รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล ร่วมแปรอักษรถวายความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ ๙

Home / ทีนวาไรตี้ / สวยงามไม่แพ้ที่ใด รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล ร่วมแปรอักษรถวายความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ ๙

อีกหนึ่งโรงเรียนที่ร่วมจัดกิจกรรมแปรอักษร ได้สวยงามไม่แพ้ที่ไหน นั้นคือ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล โดยผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษากว่า ๓,๐๐๐ คน ประกอบพิธีและร่วมแปรอักษร ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ สนามโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ยิ่งมองภาพเต็มๆ จากมุมสูง ก็ยิ่งสวยงาม

%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%8a%e0%b8%b8

โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ร่วมแปรอักษร
ถวายความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ ๙

%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%8a%e0%b8%b8

%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%8a%e0%b8%b8

ข้อมูลและภาพจาก cb_school