กิจกรรมประวัติศาสตร์ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ แปลอักษรแสดงความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ ๙

Home / ทีนวาไรตี้ / กิจกรรมประวัติศาสตร์ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ แปลอักษรแสดงความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ ๙

%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%8f%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b9%8c-5

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมทำกิจกรรมประวัติศาสตร์ “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” ทำบุญตักบาตร- แปลอักษร จำนวน 12,999 คน เป็นรูปตราพระราชลัญจกร ประจำพระองค์ รัชกาลที่ 9 แสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ณ บริเวณลานพระพุทธสัพพัญญูฯ และสนามฟุตบอล ม.ราชภัฏนครสวรรค์

%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%8f%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b9%8c-12

โดยในช่วงเช้าเป็นการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 90 รูป เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล

%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%8f%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b9%8c-4

จากนั้น ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นำคณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 และนักเรียน รร.สาธิต ม.ราชภัฏนครสวรรค์ จำนวน 12,999 คนร่วมแปรอักษร เป็นรูปตราพระราชลัญจกร ประจำพระองค์ รัชกาลที่ 9 และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีถวายอาลัย ณ สนามฟุตบอลฯ โดยมีการแสดงบรรเลงดนตรีเพลงพระราชนิพนธ์จากวง NSRU Orchestra ด้วย

%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%8f%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b9%8c-8

 ม.ราชภัฏนครสวรรค์ แปลอักษร
แสดงความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ ๙

%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%8f%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b9%8c-3

%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%8f%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b9%8c-2

ความหมายของการแปรอักษรแสดงความอาลัย ตราพระราชลัญจกร ประจำพระองค์ รัชกาลที่ 9 เป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ ประกอบด้วยวงจักร กลางวงจักรมีอักขระเป็น “อุ” หรือ “เลข 9” รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ เหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตร 7 ชั้น ฉัตรตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศ แปลความหมายว่า มีพระบรมเดชานุภาพในแผ่นดิน

%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%8f%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b9%8c-6

พระราชลัญจกรองค์นี้นอกจากจะใช้ประทับในเอกสารสำคัญส่วนพระองค์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับราชการแผ่นดินแล้ว ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตรานี้แก่สถาบันอุดมศึกษากลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและมหาวิทยาลัยราชภัฏ ใช้เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งในเครือของตน และยังได้มีพระบรมราชานุญาตให้ใช้เป็นภาพประธานในตราสัญลักษณ์งานพระราชพิธีสำคัญต่างๆ ในรัชกาลของพระองค์

%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%8f%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b9%8c-1

%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%8f%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b9%8c-9

สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ก่อตั้งเมื่อพ.ศ.2465 ในชื่อโรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรม ต่อมาพ.ศ. 2511 ยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูนครสวรรค์ และพ.ศ.2535 ได้รับพระราชทานนาม “ราชภัฎ” และตราพระราชลัญจกร จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นสถาบันราชภัฏนครสวรรค์ และได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ข้อมูลและภาพจากเฟสบุ๊ค มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ Nakhon Sawan Rajabhat Universityงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์