ทรงพระเยาว์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ภาพของสมเด็จพระเทพฯ ตอนทรงพระเยาว์ ที่หลายคนอาจยังไม่เคยเห็น

Home / ทีนวาไรตี้ / ภาพของสมเด็จพระเทพฯ ตอนทรงพระเยาว์ ที่หลายคนอาจยังไม่เคยเห็น

หาชมยาก ภาพอิริยาบถความน่ารักและความสดใสร่าเริง เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขณะกำลังทรงเต้นระบำ และทรงกิจกรรม การแสดงละครเวทีต่างๆ ตั้งแต่ทรงพระเยาว์จนช่วงจบการศึกษา (ชมคลิป) เพื่อคลายความเศร้าโศกให้แก่ประชาชนชาวไทยในช่วงขณะนี้

%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%88%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%9e%e0%b8%af-%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0

สมเด็จพระเทพฯ ตอนทรงพระเยาว์ 

%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%88%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%9e%e0%b8%af-%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0

%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%88%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%9e%e0%b8%af-%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0

ที่มาข้อมูลภาพและคลิปจาก DynastyThailand Updates