แบบอย่างที่ดี วิธีการอบรมเลี้ยงดูพระราชโอรส-ธิดา ของในหลวงร.๙ และพระราชินี

Home / ทีนวาไรตี้ / แบบอย่างที่ดี วิธีการอบรมเลี้ยงดูพระราชโอรส-ธิดา ของในหลวงร.๙ และพระราชินี
2016-10-25_8-55-31
ลาวัณย์ โชตามระ ได้เล่าถึงในหนังสือ “สี่เจ้าฟ้า” เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ไว้ว่า
13_140

“เมื่อเสด็จกลับจากโรงเรียนแล้ว ก่อนจะเสด็จเข้าบรรทมตอนหัวค่ำ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จะต้องเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อรับพระบรมราโชวาท และทรงสวดมนต์ก่อน”

นอกจากนั้น ยังทรงเน้นเรื่องวินัยในชีวิตประจำวันเป็นอย่างยิ่ง ทรงเคยตกลงวินัยใดไว้จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

2016-10-25_9-13-37

ทรงอนุญาตให้ทูลกระหม่อมทุกพระองค์ทอดพระเนตรโทรทัศน์ได้เฉพาะวันหยุดเรียน และถ้าบรรทมน้อยกว่า 9 ชั่วโมง ก็จะไม่ได้ทอดพระเนตร เช่น คืนวันพฤหัสบดี หรือวันเสาร์ตอนเย็นจะต้องบรรทมเร็วมาก และเวลาดูโทรทัศน์ต้องไม่ใช่การนั่งดูเฉยๆ ในพระหัตถ์ของสมเด็จเจ้าฟ้าทุกพระองค์จะต้องมีสมุด ดินสอ ดินน้ำมัน หรืองานเล็กๆ ใดๆ ใกล้พระหัตถ์เสมอ เพราะ โปรดให้ทรงขยัน ไม่ให้เกียจคร้านนิ่งเฉย โปรดให้ทรงหางานทำไว้เสมอแม้จะเป็นงานเล็กน้อยก็ตาม

ตอนเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์นั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชประสงค์ให้ทูลกระหม่อมทุกพระองค์เสด็จออกกลางแจ้งเพื่อให้ได้รับอากาศและแสงแดดให้มากที่สุด และให้ออกพระกำลัง เช่น ทรงฟุตบอลหรือว่ายน้ำจนถึงเวลาเสวย

ถ้าเป็นวันว่าง ไม่มีแขกพิเศษมาเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรฯ และทูลกระหม่อมฟ้าหญิงอุบลรัตนฯ ก็จะได้ทรงร่วมเสวย พระกระยาหารกลางวัน กับทูลกระหม่อมพ่อและสมเด็จแม่

นอกจากนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเล่าไว้ในเรื่อง “กีฬาเป็นยาวิเศษ” ว่า

“จำได้ว่าตั้งแต่เล็กๆ ทูลหม่อมพ่อและสมเด็จแม่ทางเลี้ยงดูให้มีอนามัยดี ให้รับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และนอนพักผ่อนให้เพียงพอ ทุกวันเราต้องเดินไปโรงเรียนและเดินกลับจากโรงเรียน เมื่อกลับมาพักผ่อนตามสมควรแล้ว ต้องลงไปเล่นกลางแจ้ง จนค่ำขึ้นมารับประทานอาหารเย็น แล้วนอน ไม่เคยได้ดูโทรทัศน์นอกจากบ่ายวันเสาร์วันอาทิตย์ แต่เวลาเย็นก็ต้องไปตากอากาศ ออกกำลังกาย รับประทานอาหาร และนอนเหมือนทุกวัน เมื่อโตขั้นต้องหัดพละ และเล่นกีฬาเหมือนเพื่อนๆ ทุกคน ข้าพเจ้ายังต้องเรียนบัลเลต์ด้วย”

“ทูลหม่อมพ่อ จับหัดเล่นแบดอย่างจริงจัง ไม่เฉพาะแต่การเล่นเป็นเกม แต่มีวิธีการพิเศษ ที่เรียกว่า นับร้อย คือต้องไปตีกับท่าน ถ้าท่านตีมารับได้ก็นับ 1-2-3 ไปเรื่อยๆ ถ้ารับไม่ได้ก็ต้องถอยเหลือ 2-1-0 ติดลบก็มี และนับต่อไปจนครบร้อยจึงเลิกได้”

และยังมีบทความบางตอนที่น่าสนใจ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเล่าไว้ในเรื่อง การจัดการศึกษาของข้าพเจ้า” ใน “สมเด็จแม่กับการศึกษา” 2533 ว่า

“นอกจากการรับประทานให้ถูกหลักโภชนาการ รับประทานให้เรียบร้อยแล้ว ท่านยังไม่ให้เลือกอาหาร ไม่ให้เรื่องมาก อะไรก็ต้องรับประทานให้ได้ ทรงทราบว่าไม่ชอบอะไรก็ต้องซ้อมรับประทานของนั้น ทรงให้เหตุผลว่า ถ้าอีกหน่อยเราไปไหน ทั้งในประเทศและนอกประเทศ เราจะเลือกอาหารไม่ได้ เจ้าภาพเขาจะเสียใจ”

ข้อมูลและภาพจาก Play Academy, หนังสือสี่เจ้าฟ้า, ชมรมคนรักในหลวงเรารัก สมเด็จพระเทพ ฯ  : Our Beloved Princess Maha Chakri Sirindhorn, หนังสือดั่งดวงแก้วส่องสว่างทางสายงาม