วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี กว่า 3 พันคน ร่วมแปรอักษรสัญลักษณ์

Home / ทีนวาไรตี้ / วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี กว่า 3 พันคน ร่วมแปรอักษรสัญลักษณ์

อีกหนึ่งสถานศึกษาที่ขอร่วมแปรอักษรสัญลักษณ์ นั้นคือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ที่ร่วมใจกันทั้งคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่นักการภารโรงและนักเรียนนักศึกษา ๓,๕๐๐ คน ตั้งแถวจัดแปรอักษรสัญลักษณ์ “เรารักพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ” น้อมถวายความอาลัย เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ณ ลานโพธิ์ศรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%a3

%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%a3

%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%a3

%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%a3

เครดิตข้อมูลและภาพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี : UDonthani Vocational College (UDVC), งานประชาสัมพันธ์, งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ