คณะแพทย์ ม.ขอนแก่น ร่วมแปลอักษรถวายความอาลัยในหลวง ร.๙

Home / ทีนวาไรตี้ / คณะแพทย์ ม.ขอนแก่น ร่วมแปลอักษรถวายความอาลัยในหลวง ร.๙

ช่วงนี้มีหลายพื้นที่ ร่วมใจกันแปลอักษรถวายความอาลัยในหลวง ร.๙ เช่นเดียวกับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก็ขอร่วมแปลอักษรถวายความอาลัย ไม่ว่าจะเป็นคณาจารย์ แพทย์ พยาบาล นักศึกษา และบุคคลากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแปลอักษร เลข ๙ เพื่อถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ลานพระราชดำรัส คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่กำแพงด้านหลังมีอักษรที่เขียนถึง พระราชดำรัส พระราชบิดา

%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%8c-%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%99

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ร่วมแปลอักษรถวายความอาลัยในหลวง ร.๙

%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%8c-%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%99

%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%8c-%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%99

%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%8c-%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%99

%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%8c-%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%99

%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%8c-%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%99

%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%8c-%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%99

ขอบคุณข้อมูลและภาพจากเฟสบุ๊ค Parin HiMemory4us PhotographerPijit Chantanaruman