หาดูยาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทาน ส.ค.ส.

Home / ทีนวาไรตี้ / หาดูยาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทาน ส.ค.ส.

เมื่อถึงวันปีใหม่ แต่ละปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จะทรงพระราชทานพร ให้แก่ข้าราชการ ประชาชนของพระองค์ และนี่เป็น ส.ค.ส. แบบขาวดำ ส่วนหนึ่งเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์เอง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ – ๒๕๔๙ ขาดไปเพียงแค่ปี ๒๕๔๘ (เพราะเกิดแผ่นดินไหว) ในปีหลังๆ จะเป็นภาพถ่ายสี ซึ่งจะเก็บอยู่ในความทรงจำของชาวไทยตลอดไป เวลาที่คิดถึงพระองค์ท่านจะได้เปิดย้อนมาดูความสุขแฝงคำสอนที่ท่านเคยพระราชทานให้พวกเราไว้

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระราชทาน ส.ค.ส. 

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ พระราชทาน ส.ค.ส.

(ของปี ๒๕๓๐ พิมพ์ ธ.ค. ๒๕๒๙)

————————————————————

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ รัชกาลที่ ๙ พระราชทาน ส.ค.ส.

————————————————————

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ รัชกาลที่ ๙ พระราชทาน ส.ค.ส.

————————————————————

หาดูยาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทาน ส.ค.ส.

————————————————————

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทาน ส.ค.ส.

————————————————————

หาดูยาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทาน ส.ค.ส.

————————————————————

หาดูยาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทาน ส.ค.ส.

————————————————————

หาดูยาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทาน ส.ค.ส.

————————————————————

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทาน ส.ค.ส.

————————————————————

หาดูยาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทาน ส.ค.ส.

————————————————————
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทาน ส.ค.ส.

————————————————————

หาดูยาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทาน ส.ค.ส.

————————————————————

หาดูยาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทาน ส.ค.ส.

————————————————————

หาดูยาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทาน ส.ค.ส.

————————————————————

หาดูยาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทาน ส.ค.ส. ————————————————————

หาดูยาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทาน ส.ค.ส.

————————————————————

หาดูยาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทาน ส.ค.ส.

————————————————————

หาดูยาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทาน ส.ค.ส.

————————————————————

หาดูยาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทาน ส.ค.ส.

————————————————————

หาดูยาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทาน ส.ค.ส.

————————————————————

หาดูยาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทาน ส.ค.ส.

————————————————————

หาดูยาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทาน ส.ค.ส.

————————————————————

หาดูยาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทาน ส.ค.ส.

————————————————————

หาดูยาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทาน ส.ค.ส.

————————————————————

หาดูยาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทาน ส.ค.ส.

————————————————————

หาดูยาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทาน ส.ค.ส.

————————————————————

หาดูยาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทาน ส.ค.ส.

————————————————————

หาดูยาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทาน ส.ค.ส.

————————————————————

หาดูยาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทาน ส.ค.ส.

————————————————————

หาดูยาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทาน ส.ค.ส.

ขอบคุณข้อมูลที่มา Cath Cattaleya Changnak , สำนักราชเลขาธิการ, มหาวิทยาลัยปูเลย์, kanchanapisek.or.th